Cevaplar

2012-11-15T10:32:10+02:00

Nil Nehri deltasında M.Ö. 3000 yıllarında başla*yıp M.Ö. 333 Makedonyalıİskender'in istilasına kadaryaşamış bir uygarlıktır.
Mısır uygarlığı · Mısırın etrafıçöl ve denizlerle çevrili olduğu için di*ğer uygarlıklardan çok az etkilenmiştir. Mısır önce*leri nom (nomos) denilen küçük şehir devletlerin*den meydana geliyordu. Ülkedeki siyasi birlik M.Ö. 3000'lerde kral Menes tarafından sağlanmıştır.

· Coğrafi konumu gereği çevre uygarlıklardan etki*lenmeyen Mısırlıların yüksek bir uygarlık oluştu*rabilmeleri iki önemli nedene dayanmaktadır. 1. Nil Irmağı 2. Dinsel inanış
· Devletin sınırları Anadolu'dan Sudan'a kadar uzanmıştır. M.Ö. 1280 yılında Hititlerle yaptıkları 16 yıllık savaşı sona erdiren Kadeş Antlaşması tarihin bilinen ilk yazılı antlaşmasıdır.
· Devlet firavun denilen tanrı - krallar tarafından ida*re edilirdi. Bu yöneticilerin yetkileri sınırsızdı.
· Mısırlılar öldükten sonra dirilmeye inandıkları için ölülerini mumyalamışlar eşyaları ile anıt mezarlara gömmüşlerdir. Firavun mezarlarına "Piramit" çok daha küçük olan halk mezarlarına da "masta-ba" denirdi.
· Bugün kullandığımız Miladi Takvim ilk kez Mısırlı*lar tarafından icat edilmiştir (Güneş Takvimi). Nil nehrinin taşma zamanlarınıönceden hesaplaya*bilmek için güneş yılı esasına dayalı (365 gün
· Ekonomi tarım ticaret ve mimarinin gelişmesine rağmen tanrı-kral anlayışı nedeniyle hukuk geliş*memiştir. .
· Mumya sanatı tıp eczacılık geometri bilimleri gelişmiş "Pi sayısı" bulunmuştur.
· En büyük mimari eserleri Keops Kefren ve Mikerinos piramitleri ile Amon tapınaklarıdır.
· Mısır Piramitleri köle çalıştırılarak inşa edilmiştir.
      12 ay ve 3 mevsime göre) takvim düzenlenmiştir.   

1 3 1