Cevaplar

2012-11-15T11:49:04+02:00

1- Abdest alırken misvâk kullanmak.

2- İftitâh tekbîrinde ve vitrin kunût tekbîrinde, ellerini kulaklara kaldırmak.

3- İftitâh ve kunût tekbîrlerinde, avuçları kıbleye çevirmek.

4- Kıyâmda sağ elin baş ve ince parmaklarını sol elin bileşine başlamak.

5- İftitâh tekbîrinden sonra elleri göbeğin altına bağlamak.

6- Her namazın ilk rek'atinde Sübhâneke okumak.

7- İlk rek'atte, Sübhâneke'den sonra, E'ûzü okumak.

8- Bütün rek'atlerde, Fâtiha-i Şerîfenin başında, Besmele okumak.

9- İmâm Veled- dâllîn dedikte, imâm ve cemâ'at ve yalnız kılan, kendisi Fâtihayı bitirdikte, yavaşça âmin demek.

10- Kıyâmdan rükû'a inerken tekbîr almak.

11- Rükû'da ellerini dizlerinin üzerine koyup, parmaklarını açmak.

12- Rükû'da üç kerre Sübhâne rabbiyel'azîm demek.

13- Rükû'da beli ile başı bir hizâda olmak.

14- Rükû'dan kalkarken, Semi'allahü limen hamideh demek.

15- Rükû'dan kalktıktan sonra, Rabbenâ lekelhamd demek......

daha fazla da var ama çok uzun istersen mesaj atıyım

1 5 1
2012-11-15T11:49:35+02:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.

1- Namazda tekbir alırken elleri kulağa kaldırmak. Kadın omuz hizasına kadar kaldırır.

2-
El ayasını kıbleye çevirmek.

3-
Tekbir aldıktan sonra, elleri bağlamak.

4-
Sağ eli, sol elinin üzerine koymak. Erkek göbek altına, kadın göğsünün üstüne koyar.

5-
Fatihadan önce Besmele okumak. Fatihadan sonra yavaşça âmin demek.

6-
İftitah tekbirinden sonra, Sübhaneke okumak.

7-
Sübhanekeden sonra euzü besmele çekmek.

8-
Kıyamda topukları birbirinden dört parmak kadar açık tutmak, rükuda, kavmede ve secdede bitişik tutmak.

9-
Rükuda üç kere Sübhane rabbiyel-azim demek.

10-
Secdede üç kere Sübhane rabbiyel-a’lâ demek.

11-
Son oturuşta salli barikleri okumak.

12-
Namazı bitirip selam verirken başını sağına ve soluna çevirmek.

13-
İmamın, birinci rekatta ikinci rekatta okuyacağının iki misli uzun okuması.

14-
Rükuda ayakları bitiştirmek.

15-
Rükuda bel ile başı bir hizada tutmak.

16-
Rükuda, elleri, parmakları açık olarak, diz kapakları üzerine bağlamak.

17-
Rükudan kalkarken Semiallahü limen hamideh demek.

18-
Rükudan kalkınca Rabbena lekel-hamd demek.

19-
Secdede erkekler dizlerini yere koyup, uyluklarını karnından ayırmak ve kadınlar uyluklarını karnına yapıştırmak.

20-
Secdede, el parmaklarını bitiştirmek ve ayak parmaklarını bükerek uçlarını kıbleye çevirmek.

21-
İki secde arasında oturmak.

22-
Secdede ellerini ve ayak parmaklarını kıbleye çevirmek.

23-
Secdede, ellerini kulaklarının hizasında tutmak.

24-
Rüku ve secdelere inerken ve secdelerden kalkarken Allahü ekber demek.

25-
Erkekler, sağ ayağını dikip, sol ayağının üzerine oturmak.

26-
Tehıyyatta, elleri dizlerinin ucuna beraber tutup, parmaklarını kendi haline bırakmak.

27-
Dört rekat olan farzların son iki rekatlarında yalnız Fatiha okumak.

28-
Ezan ve ikamet okumak. [Erkekler için]

0