Cevaplar

2012-11-15T13:06:23+02:00

Günlük yaşamda duruyor ya da hareket ediyor dediğimiz olayları hatırlarsak, hareketi daha iyi anlayabiliriz. Bunun için önce günlük yaşamdaki bu olayları birlikte hatırlayalım.
Arkadaşınız sırasında oturmuş ve oradan bir başka yere gitmiyorsa arkadaşınız için sırasında duruyor dersiniz.
Bir caddede karşıdan karşıya geçerken araçlar size doğru yaklaşmıyorsa ya da sizden uzaklaşmıyorsa, araçlar için duruyor dersiniz.
Gece yolculuk yaparken gökyüzündeki aya baktığınızda onunda sizinle birlikte hareket ettiğini görürsünüz. 
Güneşin durduğunu, dünyanın hareket ettiğini öğrendiğiniz halde, güneş doğudan doğar batıdan batar dediğinizde güneşin hareket ettiğini söylemiş olursunuz.
Hareket halinde bir araçtan dışarı baktığınızda ağaçların sizden hızla uzaklaştığını düşünürsünüz.
Yolun kenarında durup araçlara baktığınız da ise araçların hareket ettiğini ağaçların oldukları yerde durduğunu düşünürsünüz.
Kafanız biraz karıştı sanıyorum.
Dünya'nın döndüğünü söyledikleri halde biz bunu fark etmeyiz. Ancak bir uzay aracı ile uzaya çıktığımızda, dünyanın döndüğünü görebiliriz.
Burada değişen şeyin ne olduğunu bulduğunuzda hareketi de anlamış olacaksınız.
Değişen tek şey bulunduğunuz yer.
Dünya'daydınız, uzaya çıktınız.
Hareket bulunduğunuz yere göre değişen bir kavram o zaman.
Bu nedenle önce bir nokta tespit etmemiz gerekiyor. Bu noktaya fen bilimlerinde referans noktası diyoruz.
Cisim kabul ettiğimiz referans noktasına yaklaşıyor ya da bu noktadan uzaklaşıyorsa o cisim için hareket ediyor deriz.

Şekilden de anlayacağınız gibi, A noktasını referans noktası olarak kabul ettiğinizde cisim bu noktadan uzaklaşıyor ya da yaklaşıyorsa K cismi için hareket ediyor diyeceksiniz.
Cismin yer değiştirdiğini de fark etmişsinizdir. Hareketin olması için cisminde yer değiştirmesi gerekmektedir.
Arkadaşınız sürekli oturduğu sıradan başka bir sıraya geçtiğinde, öğretmeniniz, sen yerini değiştirmişsin diyecektir.
Yer değiştirme de vektörel bir büyüklüktür.
Bir cismin yer değiştirmesini hesaplarken bulunduğu ilk nokta ile son nokta arasındaki uzaklığı ölçeriz.

Bu uzaklığı bulmak için, hepinizin anladığı gibi, ilk konumdan, son konumu çıkarırız. 
Yer değiştirmeye ΔX dersek,
ΔX = X2 - X1
ΔX = 80 cm - 50 cm = 30 cm yer değiştirmiştir. Yani hareket etmiştir deriz. 

Yukarıdaki şekli incelediğinizde. A noktasından hareket ederek, tekrar A noktasına dönen cisim için yer değiştirmemiştir deriz.
A cisminin yer değiştirmesi'' 0 '' dır. 

HAREKET ÇEŞİTLERİ

a) Sabit Hızlı Hareket
Bir cisim hareketi süresince eşit zaman aralıklarında eşit yol alıyorsa bu harekete sabit hızlı hareket veya düzgün doğrusal hareket denir.
Hız değişmediği için ivme sıfırdır.
b) Düzgün Hızlanan Hareket
Bir cismin hızı, yer değiştirme süresince düzgün bir şekilde artıyorsa buna düzgün hızlanan hareket denir. Hızda değişme olduğuna göre bu harekette ivme vardır. Cismin hızı her saniye ivme kadar artacaktır.
c) Düzgün yavaşlayan Hareket
Bir cismin hızı, yer değiştirme süresince, düzgün bir şekilde azalıyorsa, bu harekete düzgün yavaşlayan hareket denir. Düzgün yavaşlayan harekette hız değiştiği için ivme vardır. Cismin hızı her saniye ivme kadar azalacaktır.
İvme azalma yönünü gösterdiği için eksi ile gösterilir.

KUVVETİN HAREKETE ETKİLERİ

( NEWTON KANUNLARI )
1. Kanun ( Eylemsizlik Kanunu)
Bir cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfır ise, cisim o andaki durumunu aynen korur. Başka bir değişle hareket halindeki cisim hareketine devam eder.
2. Kanun ( Temel Hareket Kanunu) 
Bir cisme bir kuvvet uygulandığında cisim ivmeli hareket yapar.
Kuvvet cismin hızlanmasına ya da yavaşlamasına neden olur.
Kuvvetle ivme arasında;
Kuvvet = İvme X Kütle
F = a x m bağıntısı vardır.
3. Kanun ( Etki - Tepki Kanunu ) 
Her etkiye karşı eşit ve zıt yönlü bir tepki oluşur. Bir topu yere vurursak yer de topu bize doğru iter. Duvara elimizi vurursak elimiz acır. Bu da duvarın elimize eşit şiddette zıt yönde bir kuvvet uyguladığını gösterir.


Kaynak: http://www.msxlabs.org/forum/soru-cevap/209860-surat-hiz-ile-ilgili-yazilar-var-mi.html#ixzz2CHwNhoTm

1 1 1
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-15T13:07:13+02:00

YAŞAMIMIZDAKİ SÜRAT :

1- Hareket :
Bir cismin sabit kabul edilen bir noktaya göre zamanla yer değiştirmesine hareket denir. Cismin hareketi sırasında seçilen sabit noktaya başlangıç noktası veya referans noktası denir.
Bir cismin hareketli olup olmadığı seçilen başlangıç noktasına göre belirlenir. Cisim bir noktaya göre hareketli iken başka bir noktaya göre hareketsiz olabilir. 
Evrende bulunan bütün cisimler hareketlidir. (Seçilen başlangıç noktaları ayarlanarak bütün cisimler hareketli olarak gözlenebilir).

Örnek :

• Otobüs içinde oturan yolcular, otobüs hareket halinde iken birbirlerine göre 
hareketsizken, dışarıdan bakan bir gözlemciye, ağaca ya da yere göre hareketlidirler.
• Dünya üzerinde bulunan insanlar, Dünya’yı hareketsiz olarak görürler. Uzaydan Dünya’ya bakan gözlemci Dünya’nın hareket ettiğini gözleyebilir.
• Güneş, Samanyolu Galaksisi etrafında dolandığı için Güneş’te hareketlidir.

2- Yörünge :
Bir cismin hareketi sırasında izlediği yola yörünge denir. Cismin yaptığı hareketin çeşidi, yörüngesine göre belirlenir.
• Cismin yörüngesi düz ya da doğru şeklinde ise cismin yaptığı harekete doğrusal hareket denir.
• Cismin yörüngesi eğri şeklinde ise cismin yaptığı harekete eğrisel hareket denir.
• Cismin yörüngesi daire şeklinde ise cismin yaptığı harekete dairesel hareket denir.

Doğrusal Hareket Eğrisel Hareket Dairesel Hareket

SORU :

1- Uçaktan atlayan paraşütçülerin yeryüzüne doğru hareket etmesini sağlayan nedir?
2- Paraşütçünün yere düşünceye kadarki sürati hakkında ne söylenebilir?
3- Paraşütün açılması, paraşütçünün hareketini nasıl etkilemiştir?

1. Etkinlik : Neler Öğrenmiştik? (Çalışma Kitabı – 32)
Amaç : Ünite ile ilgili önceki yıllarda öğrenilen kavramların hatırlanmasının 
sağlanması.
Yapılacaklar : • Verilen kavramlar, kavram haritasında uygun yerlere yazılır.

2. Etkinlik : Nereden, Nereye, Nasıl Geldim? (Çalışma Kitabı – 11)
Amaç : Öğrencilerin ünitenin başındaki ve sonundaki durumlarını karşılaştırarak 
kendilerini değerlendirmelerini sağlamak. Ayrıca ünite ile ilgili ön bilgilerini hatırlayarak bu ünitede ne öğrenmek istediklerini ve öğrenmek istediklerine nasıl ulaşacaklarını belirlemek.
Yapılacaklar : • Çalışma kitabının 1. ünitesinde sayfa 11’deki 2. etkinlikteki tablo 
kullanılır.
• Çizelgenin 1. bölümündeki sorular üniteye başlamadan cevaplandırılır.
• Ünitenin işlenişi sırasında neyi, ne kadar öğrendiklerinin farkına varmaları için 2. bölümdeki sorular cevaplandırılır.


3- Sürat :
Hareketli bir cismin belirli bir yolu ne kadar zamanda aldığını gösteren büyüklüğe sürat denir. 
Bir cismin hareketi süresince aldığı toplam yolun, cismin toplam hareket süresine bölümüne sürat denir. 
Bir cismin birim zamandaki aldığı yol miktarına sürat denir.
Bir cismin süratini, o cisme etki eden kuvvet etkiler.

 

 

1 5 1