Cevaplar

2012-11-15T13:36:57+02:00

Nakş-ı sunun remz ider hüsnünde rüyet perdesi
Hace-i hükmü ezeldendir hakikat perdesi

Sîreti sûrette mümkündür temaşa eylemek
Hâil olmaz ayn-ı irfâna basiret perdesi

Her neye iman ile baksan olur iş âşikâr
Kılmış istilâ cihanı hab-ı gaflet perdesi

Bu hayâl-i âlemi gözden geçirmektir hüner
Nice Karagözleri mahvetti bu sûret perdesi

Şem-i aşkın yandırıp tasviri cismindir geçen
Âdemi amed şüt etmekte azimet perdesi

Hangi zılla iltica etsen fena bulmaz acep
Oynatan üstadı gör kurmuş muhabbet perdesi

Dergah-ı Âl-i Abâda müstakim ol Kemterî
Gösterir vahdet elin kalktıkça kesret perdesi.

2 3 2
2012-11-15T13:36:59+02:00

Hacıvat: Vay Karagözüm benim iki gözüm merhaba 
Karagöz: Hoş geldin suda pişmiş balkaba(tokat) 


Hacıvat: Aman Karagözüm beni gelir gelmez darb etmenizin sebebi mucibesi? 
Karagöz: Bizim bekçinin ne poturu var ne de cübbesi (tokat) 

1 3 1