Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-15T14:36:38+02:00

Bir yay uzunluğunun %72'si kadar uzayabiliyor. Uzamış hali 43 cm olan yayın uzamadan önceki boyu kaç cm dir ?

ÇÖZÜM 1:

Yayın uzunluğu 100x olsun. Yayın boyu 172x olabiliyor.

172x=43 ise

x=1/4 olur. Yayın uzunluğuna 100x demiştik.

Yayın uzunluğu=100.(1/4)=25 bulunur.

-----------------------------------------------------------------------------------

SORU 2:

Bir dikdörtgenin uzun kenarı %20 artar, kısa kenarı %10 azaltılırsa, alandaki değişim % kaç olur ?

ÇÖZÜM 2:

Uzun kenar 10x, Kısa kenar 10y alalım Alan bu durumda 100xy olacaktır.
Uzun kenarı %20 artırırsak Uzun kenar 12x olacaktır. Kısa kenarı %10 azaltırsak kısa kenar 9y olacaktır. Son durumdaki Alan 12x.9y=108xy olur.
100xy iken 108xy olmuş yani %8 artmış olur.

--------------------------------------------------------------------------------

SORU 3:

Bir araçtaki benzin deposunun %24 ü doludur.Depoya 132 lt benzin ilave edilirse deponun %90'ı dolmuş oluyor.
Buna göre deponun tamamı kaç lt benzin alır. ?

ÇÖZÜM 3:

Aracın benzin deposuna 100x diyelim. Bu deponun 24x'i doluymuş, Bu dolu kısıma 132 lt benzin ilade edersek deponun 24x+132'si dolu olur.
24x+132=90x oluyormuş.
132=66x olacağından
x=2 bulunur.
Bize deponun tamamı sorulmuştu.
100x=200 lt bulunur.
----------------------------------------------------------------------------------
SORU 4:

%20 kar ile satılan bir pantolondan satış fiyatı üzerinden %20 indirim yapılırsa kar-zarar durumu ne olur ?

ÇÖZÜM 4:

Maliyet 100 olsun bu durumda satış 120 olacaktır. 120 üzerinden %20 indirim yapılırsa İndirimli fiyatı 96 olur. Maliyet 100 liraydı 96 liraya sattığımız için %4 zarar etmiş olduk.

----------------------------------------------------------------------------------

SORU 5:
%10 kar ile satılırken 60TL indirim yapılınca %2 zarar edilen malın maliyeti nedir ?

ÇÖZÜM 5:
%10 kar ile bu malı 110'a satarız. %2 zarar edersek 98 lira olacaktır. Demek arada 12 lira fark var buda %12'dir. 60 Lira %12'ye denk geliyorsa %100 kaç liraya denk gelir diye bir orantı kurduğumuzda 500 lira bulunur.
---------------------------------------------------------------------------------

SORU 6:

%25 kar ile satılan bir malın fiyatını maliyet fiyatına indirmek için % kaç indirim yapılmalıdır.

ÇÖZÜM 6:

Maliyete 100 diyelim. %25 kar ile 125 liraya satılır. 

125 lira %25'e denk geliyorsa 100 lira % kaça denk gelir diye bir orantı kurduğumuzda %20 olarak bulunur.

---------------------------------------------------------------------------------
SORU 7:

8 tanesi a TL ye alınan limonun 5 tanesi a TL'ye satılırsa kar oranı ne olur ?

ÇÖZÜM 7:

8 tanesini 8a'ya almıştık ama bunun 5 tanesini 5a'ya satarsak 3a kar ederiz.

5 tanede 3 kar etmişsek 100 tanede kaç kar ederiz dersek buradan 60 bulunur.

-------------------------------------------------------------------------------

SORU 8:

Bir köylü pazara satmaya gotürdüğü yumurtaların 2/5'ini kırarsa maliyet ne oranda artar ?

ÇÖZÜM 8:

5 taneden 2 tanesi kırılırsa geriye 3 tane kalır. Kalan 3 taneye para 2/3'er olarak paylaştırlır. Maliyet 2/3 oranında armıştır.

------------------------------------------------------------------------------
SORU 9:

Yaş üzüm kuruyunca %20 fire veriyor. Kilosu 4TL den alınan yaş üzün kuruyunca kilosu kaç TL den satılırsa %40 kar elde edilir ?

ÇÖZÜM 9:

10kg yaş üzün kuruduğunda 8kg geliyormuş. 10kg yaş üzüm 40TL alınmıştır.
40 liradan %40 kar elde etmek istiyoruz. Yani 40.40/100=16 lira kar elde etmek istiyoruz 
Satış=40+16=56 olmalı. 
kg kuru üzümün kilosunu x liradan satarsak 8x=56 olur x=7 bulunur.


-----------------------------------------------------------------------------

1- Aynı ürünü satan ; A mağazası 3 tane alana 1 tane bedava, B mağazası 5 tane al 4 tane fiyatı öde şeklinde kampanya yapıyor.
Bu mağazalar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a)A mağazası B mağazasına göre %10 daha fazla indirim yapıyor.
b)A ve B mağazaları aynı miktarda indirim yapıyor.
c)A mağazası %5 daha fazla indirim yapıyor.
d)B mağazası %5 daha fazla indirim yapıyor.
e)B mağazası %10 daha fazla indirim yapıyor.

2- Telefonunda 500 mesaj hakkı bulunan Ali; Eğer günlük 50 ye kadar (50 hariç) mesaj kullanırsa kullandığı mesajın %30,50 ve 50 nin üzerinde mesaj kullanırsa kullandığı mesajın %50 oranında,kendisine hediye gönderilecektir.
Haftanın ilk üç günü 30'ar diğer günler sırasıyla 60,70,50,50 mesaj kullanan Ali'nin bir hafta sonunda telefonunda kalan mesaj hakkı kaç tanedir?

a)220
b)222
c)283
d)300
e)322

3- Bir soğuk hava deposu sahibi deposunu kilosunu 40 Kr tan 10 ton nar alıp bu narları 3 ay sonra %20 karla satmak istiyor.Fakat 3 ay sonra baktığında narların %20 sinin çürüdüğünü görüyor.
Bu durumda narların kilosunun kaç Kr tan satmalıdır?

a)50
b)60
c)70
d)80
e)100

4- Bir top kumaş 5,6 liraya satılıyor.Eğer 5,2 liraya satılsaydı,maliyet fiyatına göre %8 daha az kar elde edilecekti.
Buna göre ilk satıştaki karı yüzde kaçtır?

a)8
b)9
c)12
d)18
e)21

5- Enflasyon oranının %30 olduğu bir ülkede, bir memur, maaşıyla 1 Ocak 2010 itibari ile bir plazma TV alabiliyor.Ancak yıl sonu değerlendirmesinde TV maliyetlerinin arttığını gören firma enflasyonlu fiyat üzerinden %20 lik zam uygulamıştır.Memurun maaşına ise yıl sonu itibari ile %17 lik bir zam uygulanmıştır.
Bu uygulama neticesinde memur yıl sonunda TV yi almaya çalışırsa zararı % kaçtır?

a)5
b)10
c)15
d)20
e)25

SORU 10:

Bir manav karpuzların tanesini 2 TL den satarsa 20 TL kar 45 TL den satarsa 6TL zarar ediyor Bu manav kaç tane karpuz satmıştır ?

ÇÖZÜM 10:

Satış=Maliyet+Kar
Satış=Maliyet-Kar olduğundan

x tane karpuz için.

M=S₁-Kar=S₂+Zarar

2x-20=(3x/2)+6

yazılırsa x=52 bulunur.

1 5 1