Cevaplar

2013-10-31T20:37:59+02:00
Sınırları belli bir alanda yaşayan insan sayısına nüfus adı verilir.Nüfus bilimini inceleyen coğrafyaya yardımcı bilim dalı DEMOGRAFİ bilimidir.Nüfusun beslenme, barınma, eğitim ve sağlık gibi ihtiyaçlarına yönelik yatırımlar ise DEMOGRAFİK YATIRIM adı verilir.Bu yatırımları fazla olan ülkelerin genç nüfusları fazladır ve dolayısıyla bu ülkeler gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkeler  statüsündedir.NÜFUSUN YAPISIYaş Yapısı,Cinsiyet,Eğitim Durumu,Doğum Oranı,Ölüm Oranı,Kır - Kent Nüfusu,Ortalama Ömür,Yaş Yapısı ( Yaş Gruplarına göre ) 0 - 14, 15 - 64, 65+ ..... şeklinde sınıflandırılır. 0 - 14 yaş grubu çocuk nüfus, 15-64 yaş grubu ol­gun nüfus, 65 yaş ve yukarısı yaşlı nüfus olarak ka­bul edilir. Geri kalmış ülkelerin nüfus artış hızı fazla olduğundan çocuk nüfusu, gelişmiş ülkelerin doğum oranı düşük olduğundan olgun ve yaşlı nüfusu faz­ladır.
5 4 5
2013-10-31T20:38:07+02:00
Niçin sorusuna cevap:Asker sayısını belirlemek,verilecek vergi oranlarını hesaplamak,işsizlik oranını bulmak,okuryazarlık oranını tespit etmek,doğum ve ölüm sayısını belirlemek.
nasıl saptanır:Geçmişte sokağa çıkma yasağı koyulup ev ev dolaşılırken şimdi bilgisayar üzerinden hesaplanıyor.
7 4 7