Cevaplar

2012-11-15T15:58:05+02:00

İş ve Sanayi Fazla Olan Şehirler Daha Çok Seçilmektedir.

2 4 2
2012-11-15T15:58:08+02:00

DOĞAL VE KÜLTÜREL COĞRAFYA ÖZELLİKLERİ
AÇISINDAN BEYŞEHİR İLÇESİ’NDE YERLEŞME ADLARININ
SINIFLANDIRILMASI
Cemali SARI*
ÖZET
Beyşehir, Akdeniz Bölgesi’nin Göller Yöresi’nde kendi adıyla anılan gölün güneydoğusunda
kurulmuştur. İlçenin doğusunda Konya, kuzeyinde Doğanhisar, Hüyük ve Ilgın, kuzeydoğusunda
Derbent, kuzeybatısında Şarkikaraağaç ve Eğirdir, batısında Yenişarbademli, güneybatısında
Sütçüler, güneyinde Derebucak ve güneydoğusunda Seydişehir bulunur.
Her yerleşim birimi, orada yaşayanların geçim biçimi ve bunun bir yansıması olarak hayat
tarzıyla kimlik ve kişilik kazanır. Toplumların kültür havuzları olan buraları, taşıdıkları kültürel
kimlikleriyle var oldukları toplumların hafızalarını canlı tutarlar ve bunun geçmişten geleceğe
aktarılmasında önemli rol oynarlar. Kendisini oluşturan toplumların dil, tarih ve coğrafi özellikleri
adeta bu adlarda hayat bulurlar.
Anahtar Kelimeler: Coğrafya, Yerleşme, Beyşehir
ABSTRACT
Beyşehir is located in the southeast of the lake with the same name in the Lakes District of
the Mediterranean Region. In the east of the town is Konya, in the north are Doğanhisar, Hüyük
and Ilgın, in the northeast is Derbent, in the northwest are Şarkikaraağaç and Eğirdir, in the west
is Yenişarbademli, in the southwest is Sütçüler, in the south is Derebucak and in the southeast is
Seydişehir.
Every settlement area gains its identity and characteristics through how the residents make a
living and their way of the life as a reflection. Those areas being the cultural pools of the societies
enlive the memory of the societies where they live in with their cultural identities and they also
play a vital role on the transition of this from the past into the future. The language, historical
and geographical properties of the societies which make it up are enlived with these name in a
way.
Keywords: Geography, Settlement, Beyşehir
1. Araştırma Sahasının Yeri ve Sınırları
Beyşehir, Akdeniz Bölgesi’nin Göller Yöresi’nde kendi adıyla anılan gölün
güneydoğusunda kurulmuştur. İlçe, Konya ili sınırı içinde kalmaktadır. Fakat
ilçe sınırlarının büyük bir bölümü Akdeniz Bölgesi sınırları içerisindedir.
Beyşehir ilçesinin doğusunda Konya, kuzeyinde Doğanhisar, Hüyük ve Ilgın,
kuzeydoğusunda Derbent, kuzeybatısında Şarkikaraağaç ve Eğirdir, batısında
Yenişarbademli, güneybatısında Sütçüler, güneyinde Derebucak ve
güneydoğusunda Seydişehir bulunur (Şekil 1 Bkz.).

1 4 1
2012-11-15T15:58:09+02:00

iş imkanları eğitim sağlık vs

1 2 1