Cevaplar

2012-11-15T16:20:44+02:00

Have fiili ve Has fiili :

Cümlelere sahiplik manasını kazandırmak için "have got, has got" yerine sadece "have, has" fiilleri de kullanılabilir. İngilizce dilbilgisinde have ve has anlam bakımından değişmez. Günlük hayatta daha kısa olduğu için de sıklıkla tercih edilir.


I have a green shirt. He has a white hat. She has a yellow skirt. My dog has a black nose. We have gray coats. You have a brown pullover. They have purple jackets.

 

 

Bu şekilde kullanım geniş zamanlı (simple present tense) bir fiil cümlesi olduğu için, fiil cümlesine ait kurallar

uygulanacaktır. Fiil cümlelerini detaylıca işledikten sonra bu kullanım size daha kolay gelecektir. Bu sebeple, burada negatif ve soru hallerini vermiyoruz

 

Alntdr..

 

0
2012-11-15T16:20:47+02:00

Varlıların sahip oldukları hakkında konuşurken kullanılır. Vardır anlamındadır ve sahiplik bildirir. Yani have “sahip olmak” demektir. I, you, we, they’den sonra HAVE, he, she, it’den sonra HAS kullanılır. Daha çok günlük konuşmalarda ve resmi olmayan yazışmalarda yaygındır.


Örnek: 

I have got a car. (Benim bir arabam var=Ben bir arabaya sahibim)

You have got ten workers.

He has got three children. 


Bu cümleleri olumsuz yapmak istersek “have”e "not" eklenir. 

Örnek: 

I have not got a car. (Benim bir arabam yok=Ben bir arabaya sahib değilim)

You have not got ten workers.

He has not got three children. 


Bu cümleleri soru yapmak için “have”i özneden önce yazılır. 

Örnek: 

Have you got a car? (Senin araban var mı?)

Have you got ten workers?

Has he got three children? 

Bu soru cümleleri aynı zamanda yes-no question oldukları için bunlara da kısa cevaplar verebiliriz.

Örnek: 

Have you got a car? Yes, I have (got).

Have you got ten workers? No, I haven’t, gibi.

0