Cevaplar

2012-11-15T17:08:09+02:00

A. TANIM

a bir gerçel (reel) sayı ve n bir sayma sayısı olmak üzere,

 

ifadesine üslü ifade denir.

× an ifadesinde k ya kat sayı, a ya taban, n ye üs denir.

 

B. ÜSLÜ İFADENİN ÖZELİKLERİ

¹ 0 ise, a0 = 1 dir.

00 tanımsızdır.

Π ise, 1n = 1 dir.

 

(am)n = (an)m = am×n

 

 

Pozitif sayıların bütün kuvvetleri pozitiftir.

Negatif sayıların; çift kuvvetleri pozitif, tek kuvvetleri negatiftir.

n bir tam sayı ve a sıfırdan farklı bir gerçel (reel) sayı olmak üzere,

a) (–a)2n = a2n ifadesi daima pozitiftir.

b) (–a2n) = –a2n ifadesi daima negatiftir.

c) (–a)2n + 1 = –a2n + 1 ifadesi; a pozitif ise negatif, a negatif ise pozitiftir.

(n + 1) basamaklı  sayısı a × 10n ye eşittir.

 

 

•  

 

•  

x, n basamaklı olmak üzere,

 

 

 

C. ÜSLÜ İFADELERDE DÖRT İŞLEM

 

× an + y × an – z × an = (x + y – z) × an

am × an = am + n

am × bm = (a × b)m

 

 

 

D. ÜSLÜ DENKLEMLER

 

¹ 0, a ¹ 1, a ¹ –1 olmak üzere,

ax = ay ise x = y dir.

n, 1 den farklı bir tek sayı ve xn = yn ise,

x = y dir.

n, 0 dan farklı bir çift sayı ve xn = yn ise,

x = y veya x = –y dir.

0
2012-11-15T17:08:10+02:00

üslü ifadeler o sayının kaç defa denilmişse o kadar çarpılmasıdır örnek : 3 üssü 2 = 3*3 = 9 dur 

1 1 1