Cevaplar

2012-11-15T17:47:44+02:00

Küresel ısınma nın sebebi olan ‘’insan’’, acaba sebep olduğu bu sorundan yine kendisinin etkileneceğinin ne kadar farkında? Doğa Koleji tüm Türkiye’den ortaokul öğrencilerini “Küresel Isınmanın Dünya Gıda Sorununa Etkileri”ni anlatacağı makale yarışmasında buluşturuyor. Bu sorudan yola çıkarak düzenlediğimiz yarışmanın amacı; öğrencilerimizin küresel ısınma sorununun çözüm anahtarının bizde olduğu farkındalığını artırma ve diğer bireylere aktarma ile kamuoyu üzerinde dikkat çekmek…

0
2012-11-15T17:48:14+02:00

Klasik iktisadin öncülerinden Thomas Robert Malthus, iki yüzyıl önce ortaya koyduğu
teorisinde nüfus hakkındaki düşüncelerini; “Nüfusun gücü, toprağın insanların geçimi için
ürün sağlama gücünden sonsuz ölçüde büyüktür” şeklinde açıklamıştır. Malthus’un teorisinde
artan nüfus oranına ilişkin bu olumsuz tespit, günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte sınırsız
ihtiyaç sahibi insanın, kıt kaynakları, özellikle de doğayı bilinçsizce kullanması sonucunu
doğurmuş ve küresel sorunların ortaya çıkmasına sebep olmuştur.
Nüfus artışına paralel olarak artan tüketim talebi, sanayileşme, fosil yakıtlı taşıma
sistemlerinin hızla gelişmesi ve küreselleşen dünya ekonomisi, yaşadığımız çevreyi ve de tüm
dünyayı değişik biçimlerde etkilemektedir. Sanayileşmenin etkisiyle sera gazlarının atmosfere
salınımlarının artışı, küresel ısınmanın belirtilerini yavaş yavaş ortaya çıkarmış ve bu etkileri
günümüzde hissedilir hale getirmiştir. Günümüze kadar meydana gelen gelişmeler gösteriyor
ki; küresel ısınma sorununun temelinde “insan” bulunmaktadır. Ancak önemli olan; insanın
kendisinin sebep olduğu bu sorunun sonuçlarına, yine kendisinin etkileneceğinin, ne kadar
farkında olduğudur.

1 3 1