Listen to two girls watching Tv and talking about Evangeline Lilly. Look at the pictures below and write ''NEVER, RARELY (SELDOM), SOMETİMES, ALWAYS'' under the pictures According to Evangeline's habits.
TÜrkçeye Çeviriniz.

SORU: READ THE TEXT BELOW. UNCRAMBLE THE LETTERS İN BOLD AND REVRİTE THE TEXT İN THE BOX.

Hello1 My name is robert. I'm a doctor. I work at hospital. I have a very hospital busy life. Get up very earlyin the mornings. I always have rsafetbka
with my wife. The, I usually drive to the hospital. I alryre
get on the bus. I examine my tpinaets and perform operations. I usually eat my nuhlc out. Then , I go to back to the hospital. After work we sometimes have dinner out with my wife.

(Lütfen Düzdün Yazınız Ve Hepsini Yapınız.
)


1

Cevaplar

2012-11-15T18:15:47+02:00

Tv izlerken ve Evangeline Lilly hakkında konuşurken iki kız dinleyin. Aşağıdaki resimlere bakın ve yazma'' ASLA, NADİR (NADİREN), bazen, DAİMA'' Evangeline alışkanlıkları göre resimlerinin altında.
TÜrkçeye Çeviriniz.

SORU: aşağıdaki metni okuyun.Letters BOLD UNCRAMBLE ve metinde KUTU REVRİTE.
 
Hello1 İsmim robert. Ben bir doktorum. Ben hastanede çalışıyorum. Ben çok hastanede yoğun hayat var. Çok sabahları earlyin Kalk. Hep rsafetbka var
eşim ile.Ben genellikle hastaneye götürmek. Ben otobüse bin alryre. Benim tpinaets incelemek ve işlemleri gerçekleştirmek. Ben genellikle benim nuhlc akşam yemeği. Sonra, ben hastaneye geri gidin. Çalışmak sonra biz bazen eşim ile akşam dışarı var.

0