Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-15T18:25:09+02:00
Toprağın Oluşumuna Etki Eden Faktörler   Toprağın Oluşumuna Etki Eden Faktörler:
1-Ana materyal:Anamateryalin tabiatı toprak oluşu işleminin gidişiüzerinde etki yapar.Ana materyalin kimyasal ve minerolojik yapısıtoprağın ayrışma ve parçalanmasına etki yaparak oluşumun yavaş veya hızlıilerlemesine sebep olur.
2-İklim Toprak oluşuüzerine etkisi yağış veısışeklindedir.lsı ve yağış toprakta cereyan eden fiziksel ve
kimyasal olayların hızına etki yaparak toprak oluşuna katkıda bulunurlar.

3- Canlılar: Toprak oluşuna etkileri özellikle bitkilerin iklimle yakından ilgilidir.Dört ana gurupta toplanırlar.
a.Mikro organizmalar

b.Bitki örtüsüc.hayvanlar d.İnsanlar
4- Topografya:Toprakoluşuna birinci derecede etkileri drenaja.suyun arazi üzerindeki akışına.erozyona
tesiri şeklindedir.İkinci derecede etkisi ise güneş ve rüzgara karşıolan yöneylerdeki arklar nedeniyledir.

5- Zaman: Diğer faktörler sabit kabul edildiğinde zaman süresi uzadıkça toprakların olgunlaşmasıda
ilerlemektedir.Pratikte horizonların sayısının artması ve kalınlığın fazlalaşmasıyla toprağın daha fazla olgunlaşt
ığı
kabul edilmektedir.
0
En İyi Cevap!
2012-11-15T18:26:33+02:00

iklimin etkisi 

ana kayanın etkisi

zamanın etkisi

yer şekilllerinin etkisi

bitki örtüsü ve diğer canlıların etkisi

 

1 5 1