Cevaplar

2012-09-27T19:41:03+03:00

Coğrafya öğretiminin amacı, yaşadığımız alandan başlayarak, ülkemiz ve dünya ile ilgili coğrafi bilinç kazandırmaktır. Bu amaç doğrultusunda;

*Doğayı ve insanı tanıyıp anlayarak mekânı (yerel, ulusal, küresel) doğru ve etkin kullanmak,

*İnsan ve doğa arasındaki ilişkiyi fark etmek,

*Geleceği düşünerek çevreyi korumak,

*Milli değerlere bağlı, coğrafî değerlerin “vatan bilincinin” kazanılmasındaki önemini özümsemek

*Dünyanın ve insanlığın korunmasında sorumluluk sahibi olmak,

*Coğrafya bilimi insanı içinde bulunduğu doğal çevre ve insanla barışık halde yaşamayı, kısaca doğal ve beşeri sistemlerle uyum içinde olmayı öğretir

*Ülkelerin oluşturdukları bölgesel ve küresel düzeyde etkin olan, çevresel, kültürel, siyasi ve ekonomik örgütlerin coğrafî açıdan uluslararası ilişkilerdeki rolünü kavramak

*Dünya gelindeki insanlar, yerler ve çevrenin birbirleriyle olan etkileşimini anlamak,

*Harita okumak, bilgi teknolojilerini kullanmak, coğrafi bilgileri sorgulamak, entelektüel ve sosyal becerilere sahip bireyler yetiştirmek

*Kalkınma süreçlerinin doğayla uyumlu kılınmasının önemini kavramak

*Bölgesel ve küresel ilişkiler açısından Türkiye’nin konum özelliklerini kavrayarak sahip olduğu potansiyellerle coğrafî bir birikim ve sentez ülkesi olduğunun bilincine varmak için coğrafya öğrenmek zorundayız.

5 4 5
En İyi Cevap!
2012-09-27T20:09:11+03:00

Coğrafyanın tanımı: Bir takım olaylar vardır ki bu olaylar, yeryüzüne bağlı olarak gelişmekle birlikte, insanları etkilemektedir. Coğrafya, bu olayların nasıl olduğunu, ne şekilde devam ettiğini, ve sonuçlarının neler olduğunu bizlere açıklayan bilim dalıdır.
Coğrafyanın tanımının sonrasında coğrafyanın konusuna da bakacak olursak:
Coğrafyanın konusu: Yeryüzünde gerçekleşmekte olan; ve canlıların etkilenmesine neden olan, ya da canlıların etkileri sonucunda gerçekleşen doğa olaylarının tamamının coğrafyanın konusu olarak karşımıza çıktığını belirtmemiz gerekmektedir. Coğrafyanın konusu olan bazı şeyler: iklim, doğa olayları, ekonomik faaliyetler, nem, yağışlar, sıcaklık, yeryüzü şekilleri… Coğrafyanın konusu olan örnekleri çoğaltabiliriz.
Coğrafya nedir, coğrafya ne demek,coğrafyanın tanımı, ve coğrafyanın konusu gibi bilgileri edindik. Peki bu bilgiler ışığında şu sorulara yanıt verebilir miyiz: neden coğrafya öğreniyoruz, neden coğrafya öğrenmeliyiz, neden coğrafya öğreniriz?Bu soruların yanıtlarını da verelim isterseniz:
Neden coğrafya öğreniyoruz, neden coğrafya öğrenmeliyiz, neden coğrafya öğreniriz? Coğrafya öğrenmemizin nedenleri arasında ilk olarak, yaşadığımız olayları anlamlandırmamız yer almaktadır. Coğrafya öğrenen bir kişi, ülkesinin ekonomisine, ve kalkınmasına katkıda bulunabilir örneğin; çünkü coğrafya öğrenen bir kişi, ülkesinin konumunu, ve ülkesi hakkındaki bilgileri edinir, neyin nasıl olması sonucunda ülkesinin kalkınabileceğini hesap ederek, buna yönelik çalışmalarını gerçekleştirebilir. Bunun gibi pek çok coğrafya öğrenmenin nedenlerinden söz edebilir, ve neden coğrafya öğreniyoruz, neden coğrafya öğrenmeliyiz; ve neden coğrafya öğreniriz sorularına yanıtlar verebiliriz…

5 4 5