Cevaplar

2012-11-15T18:42:54+02:00

Toplumun sağlık düzeyinin saptanmasında kullanılan sağlık ölçütleri aşağıdaki maddelerdir.

Ölüm oranları (mortalite) Doğurganlık oranları (fertilite) Hastalık oranları (morbidite) ve Diğer ölçütler Mikroorganizma Mikroskobik (çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük olup ancak mikroskop ile görülebilen) organizmaların genel adı
2 5 2