Cevaplar

2012-11-15T19:18:06+02:00

Kast sistemi Hindistan' da uygulanan ve sınıf farklılıklarına dayanan bir sistemdir. Sözlük tanımıyla ; Töresel temizlik kuralına göre birbirinden ayrılan toplumsal gruplara mensup üyelerin itibar, iş, ikamet yeri ve diğer sosyal ilişkilerinin miras yoluyla düzenlendiği; alt ve üst tabakalar arasında karşılıklı geçişliliğin yasaklandığı, en somut örneği dört kasta bölünmüş Hindistan"da görülen toplumsal tabakalaşma biçimi.

1 5 1
2012-11-15T19:19:02+02:00

Hint kast sistemi, Hindu dinine inananların toplumsal olarak örgütlenmesi amacıyla yaratılmış bir sosyal merdiven sistemidir. Her Hindu bir 'kast' içine doğar.Ayrı kasttan insanlar aynı sofrada oturamaz , birbirleriyle evlenemez. buna rağmen, eğer bir erkek daha alt kasttan bir kadınla evlenirse; çocukları annenin kast'ından sayılır.
bir kastın üyesi daha alt kasta eliyle bile değse, kirlenmiş sayılır ve törensel bir arınmadan geçmesi lazım gelir.

1 4 1