Aşağıdaki Soruları okuyunuz . Doğru seçenekleri işaretleyiniz.

I. Hareketli cisimlerin enerjisi vardır.

II. Hareketsiz cisimlerin enerjisi vardır.

III. Cisim, hareketli de hareketsiz de olsa enerjisi yoktur .

Yukarıda verilen yargılardan hangisi ya da hangileri doğrudur ?

A) Yalnız I C) I ve III

C) I ve II D) I, II ve III

NOT : Düzgün cevap vermeyen şikayet edilir..

1

Cevaplar

2012-11-15T19:39:15+02:00

yanlız 1 çünkü zaten kıbıldamıyan bir şeyin enerjisi yoktur

0