1)temsil heyetinin kurulmasına nerede karar verilmiş ve nerede kurulmuştur

2) istanbul hükümeti temsil heyetini hangi olayla tanımıştır?

3)Atatürün samsuna çıktıktan sonra yaptığı bütün çalışmaların amacı nedr?

*düzgün yazın şikayet ederim*

1

Cevaplar

2012-11-15T19:40:37+02:00

1)23 Temmuz – 7 Ağustos tarihlerinde toplanan Erzurum Kongresi dağılmadan önce tüzüğü gereği 9 kişilik bir temsilci kurul seçti. Bu kurul “Şarkî Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti”'nin temsilcisi idi.

2)Amasya görüşmeleri ile

3)?

5 3 5