Cevaplar

2012-11-15T20:05:05+02:00

Anadolu'daki fetihler Osmanlı Devleti ile Timur devletini sınır komşu haline getşrmesi ve Çin'e sefer düzenlemek isteyen Timur'un arkasında güçlü bir devlet olması istememesinden dolayı ve mektuplaşmalar sonucu Ankara savaşı kaçınılmaz hale geld.

İki ordu Ankara'nın çubuk ovasında karşılaştı.Osmanlı ordusundaki bazı birlikleri karşı tarafa geçmesi Osmanlı ordusunun yenilmesine yol açtı.Bayezit Esir düştü ve hastalanarak öldü.

Fetret Devri ise Ankara Savaşı sonucunda Bayezit'in oğulları arasındaki 11 yıl süren taht mücadelelerine verilen dönemdir.

(copy paste değil.)

0