Cevaplar

2013-11-02T19:34:37+02:00
Bu ünitede, katılar maddeleri belli bir oranda büyüttüğümüz de kesit alanları, yüzey alanları ve hacimlerinin kaç kat
büyüdüğünü hesaplayacağız. Canlıların çeşitli özellik ve ihtiyaçları ile bu değerler arasında nasıl bir ilişki olduğunu, sıvılarda adezyon, kohezyon, yüzey gerilimini ve kılcallık olaylarını tanıyacak, güncel olaylarla ilişkilerini kuracağız. Bir gaz olarak atmosferin nasıl oluştuğunu birlikte açıklayacağız. Soğuk ve sıcak plazmayı günlük yaşamdan örneklerle tanımlayacağız.

9. sınıfta düzgün geometrik şekilli cisimlerin alan, hacim hesaplamalarında kullanılan matematiksel ifadeleri öğrenmiştik. Bu ünitede kullanacağımız, sembolleri ve matematiksel ifadeleri aşağıdaki tabloda göreceksiniz.Yarıçapı 10 cm, yüksekliği 20 cm olan silindirin, yüksekliğini 10 cm arttırdığımızda değişen yüzölçümü, kesit alanı, hacim, kesit alanı/hacim ve yüzey alanı/hacim değerlerini birlikte inceleyelim.
Verilen değerlerden;
Birinci durumdaki yüzölçümü = 1800 cm² ( pi 3 alınmıştır. )
İkinci durumdaki yüzölçümü = 2400 cm²

Birinci durumdaki kesit alanı = 300 cm²
İkinci durumdaki kesit alanı = 300 cm²

Birinci durumdaki hacim = 6000 cm³
İkinci durumdaki hacim = 9000 cm³

Birinci durumdaki kesit alanı/ hacim = 300 cm²/ 6000 cm³
= 1/20 cm
İkinci durumdaki kesit alanı/ hacim = 300 cm²/9000 cm³
= 1/30 cm

Birinci durumdaki yüzey alanı/ hacim = 2/6000 cm³ = 1/3000 cm³
İkinci durumdaki yüzey alanı/ hacim = 2 / 9000 cm³ = 1/4500 cm³ .
Bulduğumuz değerleri anlamlandırmaya çalışalım. Hepinizin “ Bu işlemler ne işimize yarayacak?” dediğini duyar gibiyim.
4 1 4