Cevaplar

2012-11-15T19:59:47+02:00

Cevap: Eski Çağlarda Türkiye

Türkiye; Asya ile Avrupa kıtaları arasında uzanmış bir köprü gibidir Türkiye toprakları için eski çağlardan beri çok çeşitli isimler kullanılmıştır Örneğin Anatolia (Güneşin Doğduğu Yer) Romalılar tarafından kullanılan en yaygın isimdir Küçük Asya, Binbir Tanrı ili gibi isimler de bu topraklara ad olarak verilmiştir Türkiye Asya ile Avrupa yı birbirine bağlayan bir konumda olması sebebiyle, Doğu ile Batı medeniyetleri arasında köprü vazifesi görmüştür Türkiye nin verimli toprakları ve uygun iklimi çeşitli kavimleri cezb etmiştir Çağlar boyu bu topraklara göç edilmiştir Türkiye topraklarında Hititler, Frigler, iyonlar, Urartular, Persler, Makedonyalılar, Romalılar ve Bizanslılar devlet kurmuş ve uygarlıklar oluşturmuşlardır Anadolu da oluşan uygarlıkların vârisi biz Türkleriz Bu bakımdan Anadolu nun en eski tarihi milli tarihimiz açısından büyük önem taşımaktadır

1) Türkiye nin Tarih Öncesi Devirlerini Aydınlatan Merkezler
Yazının icadından önceki devirlere Tarih Öncesi Devirler veya Prehistorik Devirler denir 
Tarih Öncesi Devirler; Taş Devri, Kalkolitik Devir ve Tunç Devri olmak üzere üç bölüme ayrılır

Taş Devri: 
1) Eski Taş Devri (MÖ 60000-10000):
İnsanlık tarihinin en uzun dönemini kapsamaktadır Anadolu da bu döneme ait en önemli merkezler Antalya Çevresindeki Karain, Beldibi ve Belbaşı mağaralarıdır Bu döneme ait çeşitli taş aletler, el baltaları ve kemikten oltalar bulunmuşturMağara duvarlarında av hayvanları ile ilgili resimler görülmüştür

2) Orta Taş Devri (MÖ 10000-8000):
İnsanlık tarihinin toplayıcılık ve avcılıktan üretim ekonomisine geçiş dönemidir Türkiye de bu dönemin önemli yerleşim merkezleri; Antalya Çevresinde Beldibi, Göller bölgesinde Baradiz, Ankara çevresinde
Macunçay ve Samsun yakınındaki Tekkeköy dür

3) Yeni Taş Devri (MÖ 8000-5500): 
Bu döneme Cilâlı Taş Devri de denilmektedir Bu dönemde tarım faaliyetleri başlamış buna bağlı olarak yerleşik hayata geçilerek köyler kurulmuştur Bu devir Türkiye de geniş bir alana yayılmıştır Bu döneme ait en önemli buluntu yerleri höyüklerdir Höyük, tarih boyunca çeşitli sebeplerle yıkılan yerleşim bölgelerinde,
yıkıntıların üst üste birikmesiyle meydana gelen, kalıntıların bulunduğu yayvan tepeciklerdir Bunlar arasında Diyarbakır Çayönü, Gaziantep Sakçagözü, Konya Çatalhöyük ve Göller bölgesinde Erbaba bulunmaktadır Çayönü Türkiye ve Güneydoğu Avrupa da ilk üretimle ilgili bugüne kadar bulunmuş en eski yerleşim yeridir Burada orak ve bıçaklar, tahıl öğütme taşları ele geçmiştir Çatalhöyük ise insanlık tarihinin ilk şehir yerleşmesi olarak kabul edilmektedir

Kalkolitik (Taş-Bakır) Devri (MÖ 5500-2500): 
Yeni Taş Devri ile Maden Devri arasında geçiş dönemini teşkil eder Taş devrinin sonlarına doğru maden keşfedilmiştirinsanların ilk buldukları ve kullandıkları maden bakırdır Bu dönemde dinî inançlar gelişmiş, insanlar doğuruculuk vasfından dolayı bereketli sayılan bir Büyük Ana ya tapmışlardır Bu dönemin en önemli yerleşim merkezleri Çorum-Alacahöyük, Çanakkale-Truva, Denizli-Beycesultan, Burdur-Hacılar, Yozgat-Alişar ve Van-Tilkitepe dir 

1) Eski Taş Devri (MÖ 60000-10000): 
İnsanlık tarihinin en uzun dönemini kapsamaktadır Anadolu da bu döneme ait en önemli merkezler Antalya Çevresindeki Karain, Beldibi ve Belbaşı mağaralarıdır Bu döneme ait çeşitli taş aletler, el baltaları
ve kemikten oltalar bulunmuştur Mağara duvarlarında av hayvanları ile ilgili resimler görülmüştür

2) Orta Taş Devri (MÖ 10000-8000): 
İnsanlık tarihinin toplayıcılık ve avcılıktan üretim ekonomisine geçiş dönemidir Türkiye de bu dönemin önemli yerleşim merkezleri; Antalya Çevresinde Beldibi, Göller bölgesinde Baradiz, Ankara çevresinde
Macunçay ve Samsun yakınındaki Tekkeköy dür

3) Yeni Taş Devri (MÖ 8000-5500): 
Bu döneme Cilâlı Taş Devri de denilmektedir Bu dönemde tarım faaliyetleri başlamış buna bağlı olarak yerleşik hayata geçilerek köyler kurulmuştur Bu devir Türkiye de geniş bir alana yayılmıştır Bu döneme ait en önemli buluntu yerleri höyüklerdir Höyük, tarih boyunca çeşitli sebeplerle yıkılan yerleşim bölgelerinde,
yıkıntıların üst üste birikmesiyle meydana gelen, kalıntıların bulunduğu yayvan tepeciklerdir Bunlar arasında Diyarbakır Çayönü, Gaziantep Sakçagözü, Konya Çatalhöyük ve Göller bölgesinde Erbaba bulunmaktadır Çayönü Türkiye ve Güneydoğu Avrupa da ilk üretimle ilgili bugüne kadar bulunmuş en eski yerleşim yeridir Burada orak ve bıçaklar, tahıl öğütme taşları ele geçmiştir Çatalhöyük ise insanlık tarihinin ilk şehir yerleşmesi olarak kabul edilmektedir

Kalkolitik (Taş-Bakır) Devri (MÖ 5500-2500): 
Yeni Taş Devri ile Maden Devri arasında geçiş dönemini teşkil eder Taş devrinin sonlarına doğru maden keşfedilmiştirinsanların ilk buldukları ve kullandıkları maden bakırdır Bu dönemde dinî inançlar gelişmiş, insanlar doğuruculuk vasfından dolayı bereketli sayılan bir Büyük Ana ya tapmışlardır Bu dönemin en önemli yerleşim merkezleri Çorum-Alacahöyük, Çanakkale-Truva, Denizli-Beycesultan, Burdur-Hacılar, Yozgat-Alişar ve Van-Tilkitepe dir MÖ III bin yılda Türkiye de gelişmiş bir kültür vardı Bu kültürü Hattiler
meydana getirmişlerdir Hattiler, Hititler den önce Türkiye de ilk siyasi birliği kurmuşlardır


2 1 2
2012-11-15T19:59:59+02:00

Amaç Türkiye arkeolojik yerleşme yerleri envanter sisteminin (Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY) ilk çalışması olan Türkiye Paleolitik/Epipaleolitik dönem buluntu, işlik ve konaklama yerleri, bugüne dek, Anadolu ve Trakya’da tespit edilen ve 1997 yılına kadar yayınlanan bulguların hemen hemen tümünü kapsamaktadır.

2 3 2