6- Allah’ın her şeyi belli bir ölçü, düzen ve uyum içerisinde yaratmasına ve yaratılmış olan her şeyi programlamasına, meydana gelecek olaylara ilişkin bilgi ve takdirinin olmasına ne denir? (5 p.)

A) Kaza B) K

3- Balıklar suda solunum yapabilmek için solungaca, kuşlar uçabilmek için iki kanada ihtiyaç duyarlar. Etle beslenen hayvanların çene yapıları, otla beslenen hayvanların çene yapılarından farklıdır. Hayvanların vücut yapıları yaşamalarına uygundur. Farklı bölgelerde yaşayan hayvan türleri buna örnek verilebilir. Bu parçada sözü edilen yasa hangisidir? (5 p.)

A) Toplumsal Yasalar B) Biyolojik Yasalar

C) Fiziksel Yasalar D)Ekonomik Yasalar

ader C) İrade D) Tevekkül

2

Cevaplar

2012-11-15T20:08:07+02:00

c ...........................................

0
2012-11-15T20:08:34+02:00

a) kaza c) fızıksel yapılar

0