S.İ.H.L. 10/A SINIFI KİMYA DERSİ I.DÖNEM II.YAZILI

1- a) Bir sıvının üzerine etkiyen dış basınç azaldıkça,kaynama noktası ....................................

b) Su gibi donma sırasında genleşen sıvılar için basıncın artması,donma noktasını ..................................

c) Elektrik akımını iletmeyen çözeltilere .................................................................. denir.

d) Bir çözeltide doygunluk miktarının üstünde madde çözünmüş ise,bu çözeltiye ..................................çözelti denir.

2- 1,6M NaCl çözeltisinin 100 ml sine 300 ml su ekleniyor.Yeni çözeltinin molar derişimi nedir?

3- 9,5 gr MgCl2 ile 400 ml çözelti hazırlanıyor.Çözeltinin molar ve normal derişimi nedir?

4- 23492 U izotopu, hangi çekirdek tepkimelerinden sonra 22658 Ra izotopuna dönüşür?

a) alfa ve beta ışıması b) alfa ve gama ışıması c) beta ve gama ışıması d) iki beta ışıması e) iki alfa ışıması

5- Radyoaktif ışınlar ve etkileri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) pozitron yayan bir atomun atom numarası azalır.

b) Alfa yayan bir atomun kütle numarası değişmez.

c) Alfa ışınları +2 değerlikli taneciklerdir.

d) Beta ışınları –1 yüklü elektronlardır.

e) Gama ışınları yüksüz ve kütlesizdir.

6- Periyodik cetvelde IIA grubunda bulunan radyoaktif bir element, 2 alfa ve 1 beta ışıması yaparsa, bozunma sonucu oluşan yeni elementin grubu aşağıdakilerden hangisidir?

a) halojenler b) asal gazlar c) alkali metaller d) geçiş metalleri e) toprak alkali metaller

7- Bir radyoaktif izotopun 24 gün sonra başlangıçtaki miktarının 1/8 i geriye kaldığına göre, bu izotopun yarılanma ömrü kaç gündür?

a) 1/3 b) 3 c) 8 d) 24 e) 96

8- I. 7533 X + 42 He --------------- 7835 Y + 10 n

II. 2714 Z ----------------- 2713 T + 0+1 e

III. 24 12 Mg + enerji ------------------ 2412 Mg+ + e-

Yukarıdakilerden hangileri doğal radyoaktif tepkimesine örnektir?

a) I b) III c) II d) I ve III e) II ve III

9- X,Y,Z elementleri; XY,XZ ve YZ bileşiklerini oluşturuyor.Bunlardan sadece XZ radyoaktif değildir.X,Y,Z elementlerinin radyoaktiflik özelliklerine ilişkin hangi seçenek doğrudur.

a) X ile Y radyoaktiftir. b) Y ile Z radyoaktiftir. c) Yalnız X radyoaktiftir. d) Yalnız Y radyoaktiftir. e) X,Y,Z radyoaktiftir.

10- Yarılanma süresi 4 gün olan bir elementin 16. gün sonunda yüzde kaçı bozunmadan kalır?

a) 75 b) 50 c) 25 d) 12.5 e) 6.25

2

Cevaplar

2012-11-15T20:17:06+02:00

ömegele nokta com da var aynısı

1 1 1
2012-11-15T20:17:14+02:00

Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

1 1 1