Cevaplar

2016-11-16T19:45:05+02:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.
Sensualizm, bilgileri duyularımız yoluyla edindiğimizi savunan felsefi bir yaklaşımdır. Sensualizmde John Locke'ın ortaya çıkardığı ve Hume'ın desteklediği Tabula Rasa öğretisi benimsenir. Tabula Rasa önermesinde zihnin boş bir levha olduğu düşünülür. Sensualizm bir diğer adıyla duyumculuk Bilginin deney yoluyla elde edildiğini savunan emprizim ise sensualizimle bağlantılıdır. Sensualizim bilgileri sadece duyumlarımıza dayandırır, bizi gerçeğe götürecek tek şey duyumlarımızdır bu yüzden olayların başlangıcını sorgulamak gereksizdir. Duyumculuk, Antik Yunan'da bilgicilik akımı ile başlamıştır. Bu felsefi yaklaşımın önemli düşünürlerinden biri Protagaras'tır.Sensualizmde "insan her şeyin ölçüdür" anlayışı hakimdir. Aynı zamanda Amotov Demokritos ve Epikuros da sensualizm akımının önemli düşünürlerindendir. Sensualizm anlayışına göre duyumlarımızla elde ettiğimiz bilgiler nesnel bir gerçekliğe dayanır ve özdekçidir.  
2 5 2