Cevaplar

2012-11-15T20:25:21+02:00
BÜYÜKLERE VE YAŞLILARA SAYGI Yaşlılar, hayatı acılarıyla, sevinçleriyle nokta nokta yaşamış insanlardır. Hele ömürlerini hak yolunda harcamış, saçını-sakalını bu yolda ağartmışlarsa, onlardan alacağımız ve öğreneceğimiz çok şeyler vardır ve onlar herkesten çok saygıya, sevgiye, hürmete layık kimselerdir.
Bir toplumda huzurun temin edilmesinde saygının, hürmetin büyük bir yeri ve tesiri vardır. Özellikle toplumun büyük bir kısmını teşkil eden yaşlılara gösterilecek hürmet, toplumun huzurunun temel esaslarındandır.

Değerli Din Kardeşlerim!
Yüce dinimiz İslam, toplumların huzurunu tesis edecek büyük-küçük münasebetlerini en sağlam esaslara bağlamıştır. Öncelikle başkasına karşı saygı ve sevgi gösterebilmek için elbette insana verilen değeri bilmek, saygılı davranmanın önemini kavramak gerekir. 
Peygamberimizin, toplum binasının temellerini oluşturan ve geçmiş ile gelecek arasında bir köprü olan yaşlılarla ilgili hadislerden birkaçını sizlere sunmak istiyorum:
”Ağarmış saç, müminin nurudur. Bir kişi İslam yolunda saçını ağartırsa, ağaran her kıl karşılığında bir sevap kazanır ve bir derece yükseltilir.” (Münavi, Feyzür17;l-Kadir, 5/184)
”Saçı-sakalı ağarmış yaşlı müslümana, hükümlerini çiğnemeyen ve okumayı bırakmayan Kurr17;an okuyucusuna, adil idarecilere ikram etmek ve saygı göstermek, Allahr17;a saygıdandır.”(Ebu davud, Edeb, 23 (4843)
”Bereket büyüklerimizin yanındadır. Küçüklerimize şefkat, büyüklerimize hürmet göstermeyen bizden değildir.” (Münavi, Feyzür17;l-Kadir, 3/220)
”Üç kişi vardır ki, onların hakkını ancak münafık olanlar küçümser; İslam yolunda saçını ağartmış olan, ilim sahibi ve adil idareci.”(Münziri, Et-tergib ve7t-Terhib, 1/115)

”Eğer Allahr17;ın beli bükülmüş kulları, süt emen yavrular, otlayan hayvanlar olmasaydı, başınıza sağanak sağanak ve kesintisiz azap yağardı.” (Münavi, Feyzür17;l-Kadir, 5/344)
Evet kalbi iman nuruyla aydınlanmış, ahireti düşünen bir insan, yaşlılara hürmet göstermelidir. Çünkü inançlı bir insan, onlara hizmeti bir fırsat ve sevap kazanma vesilesi olarak görür, onların fikir ve tecrübelerinden yararlanır.

Değerli Mür17;minler!
Bir toplumda ihtiyarlar, toplum binasının manevi direkleri yerindedir. Toplumun kökleşip gelişmesinde en büyük pay onlarındır. Çünkü onlar, gençlerin yetişmesine çalışmış, ömürlerini kendilerinden sonrakilere daha güzel bir dünya bırakmak için harcamışlardır. Bu bakımdan toplumların temelinde harçları bulunan yaşlılara saygı göstermek, her şeyden önce dini, insani ve vicdani bir görevdir.
İşte şu ayet-i kerime insan ömrünün bu safhasını şöyle tarif eder: “Ey insanlar! Eğer yeniden dirilmekten şüphede iseniz, şunu bilin ki, biz sizi topraktan, sonra nutfeden, sonra alakadan (aşılanmış yumurtadan), sonra uzuvları (önce) belirsiz, (sonra) belirlenmiş canlı et parçasından (uzuvları zamanla oluşan ceninden) yarattık ki size (kudretimizi) gösterelim. Ve dilediğimizi, belirlenmiş bir süreye kadar rahimlerde bekletiriz; sonra sizi bir bebek olarak dışarı çıkarırız. Sonra güçlü çağınıza ulaşmanız için (sizi büyütürüz). İçinizden kimi vefat eder; yine içinizden kimi de ömrün en verimsiz çağına kadar götürülür; ta ki bilen bir kimse olduktan sonra bir şey bilmez hale gelsin.” (Hac suresi 5)Muhterem Müslümanlar!
Şayet ömrümüz varsa, hepimiz yaşlanacağız. Başka bir sebep olmadığını farzetsek bile, şu hadis-i şerif, yaşlılara hürmet için bir teşvik unsuru olmalıdır: “Bir ihtiyar insana, yaşlılığına hürmeten saygı gösteren kimseye, yaşlandığı zaman, kendisine hürmet edip saygı duyacak bir kişiyi Allah mutlaka ona âmâde kılacaktır.” (Tirmizi, Birr, 74 (2091)
Öyleyse bereket vesilesi olan bu insanların kıymetini bilelim, hürmet gösterelim, saygı besleyelim ve hayır dualarını alalım.
0
2012-11-15T20:25:38+02:00

Her zaman deneyim ve tecrübelerinden yararlandığımız ve dünya nüfusunun yüzde 10’unu oluşturan yaşlılara, Sevgi ve Saygıyı dile getirmek için, 1982 yılında WHO (Dünya Sağlık Örgütü) tarafından 18-24 Mart tarihleri arası “Yaşlılara Saygı Haftası”olarak ilan edilmiştir

Büyüklerin varlığı bağlı olduğu ailenin temel direği, temel dirliğidir Çocuklarımıza, büyüklerimize sevgi ve saygıyı çok iyi anlatıp, aradaki köprüyü daha da sağlamlaştırmalıyız

Büyüklerimizi sadece özel gün ve haftalarda değil yılın her gününde hatırlayarak onlarla birlikte olduğumuzu onlara hissettirmeliyiz

Toplumsal yaşamın temel kuralı karşılıklı sevgi ve saygıdır Türk toplumu bu temel kural doğrultusunda, toplumsal dayanışmayı yaşamın her evresinde ilke edinmiştir Yaşlılara bugün gösterilecek sevgi ve saygı, gelecek kaygılarımızı azaltacak, hangi yaşta olursa olsun, tüm bireylerin yaşama güvenle bakmalarını sağlayacaktır Unutmayalım ki hepimiz yarının yaşlılarıyız

Toplumsal dayanışmanın önemli göstergelerinden birisi, yaşlıların karşılaşabileceği sorunların en aza indirilmesi ve bunların çözümüne ulaşabilme olanaklarının onlara sunulmasıdır

Yaşlılarımız milletimizin onurudur Onlara sahip çıkmak ve onlarla ilgilenmek tüm toplum bireylerinin vatandaşlık görevidir Büyüklerine sahip çıkan toplumlar, medeniyeti yakalamış toplumlardır Ömrünün büyük bir kısmında topluma ve ülkesine hizmet vermiş olan büyüklerimizi, yaşlandıkları dönemde memnun etmek gurur vericidir

Mustafa Kemal ATATÜRK demiştir ki “Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu; o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır Geçmişte çok güçlüyken, tüm gücüyle çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin, geleceğe güvenle bakmaya hakkı yoktur

0