Cevaplar

2012-11-15T20:27:15+02:00

tek tanrıcılık inancı firevunlardaa kendilerinii görmee yada bizimgiblerin yani müslümanların allah inanması

 

çok tanrıcılık putlarr putlarıı helvadan yapıp acıkınca yiyenlerdee varr

1 2 1
2012-11-15T20:28:17+02:00

Monoteizm(Tek Tanrıcılık)
Tanrının dünyadan ayrı ve tek olduğuna inanma. En büyük tektanrıcı sistemler MuseviliK, Hıristiyanlık ve İslam olmakla birlikte pek çok dinde tektanrıcı öğelere rastlanır. 

Tek tanrıcılığa dayalı bu üç dinde tanrı, birlik ve yalınlık(ezeli varlık olarak tanrı) özelliklerini taşır. Ayrıca sadakatin ve güvenirliğin ifadesidir. Panteizm’deki tanrı anlayışından farklı olarak tektanrılıktaki tanrının kendi kişiselliği vardır. Kendi iradesiyle hem doğal hem de tinsel dünyalar yaratmıştır. Tanrı aynı zamanda en yüksek iyiliğin kaynağıdır. 

İbranice kutsal metinler, İsrailoğullarının öbür tanrıların varlığını yadsımaksızın bir tanrıya tapmış olduğunu gösterir. Hıristiyanlık’ta ise üçlü baba, oğul, kutsal ruh üçlemesi vardır. Bunlar bu iki dini tektanrıcılıktan uzaklaştırmaktadır. Tektanrıcılık Hıristiyanlıkta ve Yahudilikte İslam’da olduğu kadar vurgulanmaz. İslam inancına göre Allah birdir, varlığının başlangıcı ve sonu yoktur, yaratılmış şeylerin hiç birine benzemez. 
 

Çok Tanrıcılık (Politeizm)
İnanmanın çeşitli biçimlerinden biri de çok tanrıcılıktır.Bazı dinlerde birden çok tanrı ya da tanrısal güce inanılır.Bu tanrıların her birinin farklı görevleri olduğu kabul edilir.Şintoizm ve Hinduizm, çok tanrıcı bir anlayışa sahiptir.
    Ateizm

Terim olarak Tanrı'nın varlığına inanmama ve tanrıtanımazlık anlamına gelir. Ateist, Tanrı'nın var olmadığını ileri süren kişidir. Ateizmin pek çok çeşidi vardır. Ateizmin felsefi bir temeli olmadığından, Nietzsche, Sartre gibi ateist varoluşçularca geliştirilen bu sistem, bunalım felsefesi olarak adlandırılmıştır.    

1 5 1