Cevaplar

2012-11-15T20:26:25+02:00

Dipnot Koyma:

Yazıda geçen herhangi bir söz yada sözcükle ilgili olarak sayfa altına koyan aydınlatıcı, ek bilgiler içeren yada kaynak belirten açıklamaya dipnot denir.Yazımızı yazarken kendi birikimlerimizle birlikte başka kaynaklardan da yararlanırız.Bu kaynakları sayfaların altında dipnot olarak belirtiriz.Bu dipnotlar yazının rasgele değil, kaynaklardan yararlanarak bir emek sonucu hazırlandığını gösterir.


    Dipnot Koymanın Amaçları:
Yazıda savunulan görüş ve düşüncelerin doğrulunu desteklemek 
Bilgilerin kaynağını göstererek,yazanı n katkısını ortaya koymak, 
Bilgilerin doğruluk ve güvenirliği ile ilgili olarak okuyucuya deneyim imkanı vermek, 
İlgili konularda yazmak isteyenlere başvuru imkanı sağlamak. 

   Not:

Anlatıma hazırlık aşamasında bilgi toplamak , deneyimlerimizi topladığımız bilgilerle zenginleştirmek, düşüncelerimizi gruplandırmak, anlatımı türünün okuyucu ve dinleyici üzerindeki etkisini belirlemek gerekir.bilgi toplamak için okumak ,araştırmak,not almak,özet çıkarmak,alıntı yapmak gerekir.

 

Kaynakça

Kaynakça bölümünde, bilimsel araştırma yapılırken yararlanılan tüm kaynaklar, alfabetik sıraya göre alt alta yazılır. Çalışmayı yapan öğrenciler, sadece kendi ulaştıkları kaynakları bu bölüme yazacaklardır. Yararlanılan herhangi bir kaynakta yer alan, ancak öğrencilerin ulaşmadığı kaynaklar çalışmada asla gösterilemez. Kaynakçanın nasıl hazırlanacağına ilişkin açıklamalar takip eden bölümde açıklanacaktır.

Kaynakça, bilimsel araştırmanın sonucunda, o araştırma esnasında yararlanılan tüm kaynakların derli toplu gösterildiği bölümdür. Kaynaklar, kaynakçada yazar soyadlarına göre, alfabetik olarak sıralanır.

Özet Sayfası: Özet Sayfası, çalışmanın kapsamını en özlü biçimde açıklayan kısımdır. Bu sayfada çalışmada araştırılan konunun önemi ile sonuçlar 100 kelime civarında özetlenir.

    Özet Çıkarma:Bir yazıyı ya da yapıtı anlamını yitirmeden belli bir oranda daraltıp küçültmeye denir.
   Özetleme, okunan bir yapıtın bellekte rasgele kalan ayrıntıları olmadığı gibi ,yapıtın kimi yerlerinden gelişigüzel alınmış cümleler topluluğuda değildir.Özetleme önemliyi önemsizden alıp özetleme işidir.

0