Cevaplar

2012-11-15T20:47:36+02:00

kitübü sitte yani 6 kitap......... en güvenilir hadis toplayıcılarının kitaplarının birleştirilmesi ile oluşturulmuştur.

1 5 1
2012-11-15T20:47:42+02:00

Hadis, İslam dininde, Muhammed peygamberin değişik olaylar ve problemler karşısında inananları aydınlatmak, Kur'an'ın bazı ayetlerini daha açık bir dille ifade etmek için söylediği iddia edilen sözler bütünüdür.
Hadis alimleri Hadis kavramını "Peygamber'in söz, fiil ve takrirleri" şeklinde tarif ederler.
Dini bir bilim olarak hadis, bu çerçeve içinde, Muhammed peygamberin sözleri ile davranışlarını, eylemlerini aktaran bilgileri derleyen, bu bilgileri yazılı bir biçimde düzenleyip sınıf­landırarak inceleme çabasına karşılık gelir. Ancak hadislerin bizzat peygamber tarafından yakılmış olması onun dine Kuran dışında kaynak getirmemek isteği olarak da yorumlanmıştır.
Kapsamı Muhammed'in (Kur'ân-ı Kerîm'de tesbit edilmiş olan vahyin dışında) söylemiş olduğu rivâyet edilen sözleri, 
Onun yazdırmış olduğu mektuplar ve evrâk, 
Peygamberin vasıflarını haber veren rivâyetler, 
O'nun bir olay karşısında izhâr ettiği tutumunu ve tavrını anlatan rivâyetler, 
Peygamber'in hâl-i hayâtında vuku bulmuş bir olaya şâhid olanların rivâyetleri, 
hadis ilminin ve hadis teriminin kapsamını oluşturur.
Türleri Hadis ilminde hadisler ravisine, senedine, doğruluğuna, geliş şekline göre sınıflara ayrılır. 

5 4 5