Cevaplar

2012-09-27T20:01:12+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.

tarih her zaman tekabül eder.

0
2012-09-27T20:01:33+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.

Yazının dediğimizde two Seyi anlıyoruz. Bunlardan ilki geçmişte yaşanmış Olan(res gastae), diğeri de met geçmişi inceleyen BIR aydın olarak Yazının (historia re-rum gestarum). Yazının yazımı da tarihe yüklenen met two anlamdan DAHAfarkli ola-rak ikincisinin geçirdiği dönüşümlerin, tarihçilerin eğilimlerinin ve dönemselözelliklerin tarihe ve tarihçilere yüklediği mananınanlamlandırma Processes ola-rak karşımıza çıkıyor. Ayşe bağlamda Yazının yazımını tarihselbilginin olabilirliği veniteliksel çözümlemesini yapmaya çalıştığından (Özlem, 1996), Tarih bilimininFelsefesi olarak nitelendirmek Eklendi çok dawrong olmayacaktır.

1 1 1