Cevaplar

2012-11-15T21:02:52+02:00

 Allah’ın varlığını ve birliğini bilen,  O’nun kâinatta yegâne hâkim olduğuna inanan bir insan için, kazaya ve kadere iman etmemek mümkün değildir. Biz,  Allah’ın kaza ve kaderine inanırız.  Bu inanç; bizim Müslüman olmamızın bir gereğidir. Ancak kaza ve kadere inanmamız, kendi yetki ve sorumluluklarımızı ortadan kaldırmaz.

 

 

         

          Değerli Kardeşlerim!

 

         Yüce Allah; “en güzel bir biçimde yarattığı”2 insana, belli bir güç ve irade vermiştir.  Bu iradeye,  “cüz’i irade”  denir.  İnsanın sorumluluğu da gücü ve cüz’i iradesi ile doğru orantılıdır.3

 

        

           Bir insan, kendi gücünü ve iradesini iyi işlere harcarsa, Allah;  onun, iyi neticelere ulaşmasına izin verir ve onun istediği sonuçları yaratır. Gücünü ve iradesini, yasak olan işleri yapmak için harcayanları, kendi hedeflerine ulaştırır. Çünkü bu dünya, bir imtihan dünyasıdır. Bu durumu Rabbimiz,  şöyle açıklamaktadır: “Şüphesiz biz insanı, karışım halindeki az bir sudan  (meniden) yarattık ve onu imtihan edeceğiz. Bu sebeple onu işitir ve görür kıldık. Şüphesiz biz onu (ömür boyu yürüyeceği) yola koyduk. O bu yolu ya şükrederek, ya da nankörlük ederek kateder.”4

 

1 5 1