Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-15T21:26:39+02:00

Bir eylem (go, do, paint, vb.) yada bir edat (in, on, under, at, from vb.) gibi kelimelerden sonra bir zamir kullanılması gerekiyorsa, uygun “nesne zamiri” seçilerek kullanılır.

Cümlede nesne konumundaki isimlerin yerine kullanılan zamirlere, “Nesne Zamiri” yani “Object Pronoun” denir. Nesne, bir eylemin yada bir edatın nesnesi olabilir.

1 5 1
2012-11-15T21:27:23+02:00

OBJECT PRONOUNS-NESNE ZAMİRLERİ

Cümle içinde nesne görevinde yer alırlar.

 

   me.........beni, bana

 you........seni, sana

 him.........onu, ona (erkek)

 her.........onu, ona  (bayan)

 it............onu, ona   (hayvanlar ve Cansız V.)

 us..........bizi, bize

 you.......sizi, size

them.....onları, onlara

 

 

Ex: 
     *   I haven't got a ruler. Give me yours, please.
         ( Ben cetvele sahip değilim. Bana seninkini verirmisin, lütfen.)

     * I love you so much. 
          (Ben seni çoook seviyorum.)

     * John has got lots of work. Can you help him?
            ( John'ın çok fazla işi var. Sen ona yardım edebilir misin?)

     * Allan : Do you know Mrs. Spark?   ( Sen Bayan Spark'ı tanıyor musun? )
        Sally  : Yes, I know her.                   ( Evet, ben onu tanıyorum.)
     
    
     * Dad      :  Do your homework!     ( Ödevini yap!)
         Danny : I'm doing it.                  ( Ben onu yapıyorum.)

      * Maria and I are in this photograph. - Can you see us?
          ( Maria ve ben bu fotoğraftayız. - Sen bizi görebiliyor musun? )

      
       * Where were you yesterday, Ayşe and Fatma?- I didn't see you at school.
         
( Siz dün neredeydiniz, Ayşe ve Fatma? - Ben sizi okulda görmedim. )

    *  Lisa : Do you like these red shoes? (Bu kırmızı ayakkabıları beğeniyor musun?)
        Liz   : No, I don't like them.        (Hayır, ben onları beğenmiyorum.)
    
Examples:

* Steve kicked the ball to me.
        (Steve topu bana çekti.)
     
* Douglas wants to talk to you.
    (Douglas seni nle konuşmak istiyor.)
     
   * Liz doesn't like him.
     (Liz onu sevmez.)
    
* John kissed her.
   (John onu öptü.)
   
   * Give it to me please!
     (Lütfen, onu bana ver!)
    

 *The politician lied to us
   (Politikacı bize yalan söyledi.)
     
     * I wouldn't lie to you.
       (Ben size yalan söylememiştim.)
       
* Mary didn't invite them.
    (Mary onları davet etmedi.

1 5 1