Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-11-15T21:27:19+02:00

Nasıl ki pek çok bestekar bilinen ve sınırlı olan notalardan çeşitli kompozisyonlar meydana getiriyorlarsa, filozoflar da her dönemde bilinen ve belirli olan bilim sonuçlarından çeşitli felsefe sistemleri meydana getirirler. Belirli bilim sonuçlarının sentezini yaparlar (birleştirirler). Her yeni sentez ve kompozisyon bir yenilik ve başkalıktır. Biz buna "yaratıcılık" diyoruz. Felsefî görüşler felsefe akımları kişilerle (filozoflarla) doğrudan doğruya bağlantılıdır, kişiseldir.

1 5 1
2012-11-15T21:30:45+02:00


 Gündelik Bilgi:

Çocuk ve yetişkin herkes duyu organları aracılığı ile dış alemi (nesneleri, olayları) kavrar, algılar. Yani onları tanır ve bilir. Örneğin bir masada oturduğumu, elimde bir kalem olduğunu bilirim. Ağacın yaprağının yeşil olduğunu söylemem de bir bilgidir. Bu bilgiyi yalın gözlemlerim sonucu duyu ve algı bağı ile elde ediyorum.
Günlük hayat deneyimleriyle elde edilen bu bililer her yaşta her düzeyde (çocuk, cahil, okumuş) insanların elde edebilecekleri bilgidir. Bu bilgilerin geçerliliği vardır.Ancak gündelik bilginin olaylar arasındaki nedensellik bağı (sebep-sonuç bağı) genel geçerlilik göstermez. Çünkü tek tek iki olay arasındaki belirli bir zaman süresi içinde sezgi ile kavranan bir bilgidir. Akılla temellendirilen doğruluklar olmayıp, sezgi ile kavranan doğruluklardır.
Bir diğer Örnek; Aynı yemeği pişirirken malzemelerin tencereye konuluş sırası aynı değildir. Bazı kişiler en son tuzu ilave ettiği halde bazıları da en son salçasını ilave eder.
Dİni Bilgi :

Dinî bilginin kaynağı ilâhidir. Tanrının insanlar arasında seçtiği elçileri (peygamberler, resuller) aracılığıyla bildirdiği hakikatlara inanılır. İnançla elde edilen bilgidir.

Teknik Bilgi:

Teknik, genellikle doğal nesneleri yaşantımızda kullandığımız bir araç ve gereç haline getirmedir. En basit mutfak eşyasından, kaşık çataldan tutunuz da buzdolabı, otomobil ve daha karmaşık âlet ve makinalara, elektronik beyinlere (bilgisayarlara) varıncaya kadar hepsi teknik bilgisi içine girer. Teknik bilgi insana yarar sağlayan bir bilgidir. Günlük yaşamda rahatlık ve kolaylık sağlayan bir bilgidir. Bu bilgi insanlara daima yarar sağlar.

Sanat Bilgisi:

Sanatta insana özgü derin bir kavrayış gücü, hayatı ve varlığı değerlendirme ve yorumlama özelliği vardır. Örneğin; varlığı ressam boya ile, heykeltraş taş ve bronzla, şair ise kelimelerle ifade eder. Sanat bilgisi sezgilere dayalı "yaratıcı hayal gücünden kaynaklanan" bir bilgi türüdür. Örneğin; aynı manzarayı yapan üç ayn ressamın resimleri birbirine benzemeyecektir. Manzara aynı da olsa yorumlar farklı olacaktır.

Bilimsel Bilgi:

Kendine özgü konusu, amacı, yöntemi ve genel geçerliliği olan, kesin, genelleştirilmiş, objektif, düzenli ve sistemli bilgidir. (Akla ve aklın yönettiği deneye dayanan bilgidir.)

0