Cevaplar

2012-11-15T21:31:12+02:00

Dünyamızda büyük diller arasında  yıllardır süren ve son zamanlarda  etkisini iyice  artıran yoğun bir savaş  vardır. Bu savaş  bazı dillerin hızla yayılmasına, bazılarının önemini kaybetmesine, bazılarının da yok olmasına neden olmaktadır.Eskiden açık ve yok edici biçimde yürütülen  dil savaşları günümüzde derin ve sessiz olarak sürdürülmektedir.

Dil savaşları önceleri sömürgeleştirme çalışmalarıyla birlikte yapılmış ardından bazı dillerin diğerlerinden daha üstün ve zengin  olduğu iddialarıyla yürütülmüştür.Daha sonraları  çeşitli alanlara yayılma,  özellikle eğitim ve bilim dili olma çabalarına dönüşmüştür. Çok geçmeden sanal dil savaşları başlamış,  ardından tek dil yerine  çok dillilik gündeme gelmiştir. Günümüzde ise bu savaş çok dillilik ve çok kültürlülük adı altında devam etmektedir. Dil savaşlarında eskiden Fransızca, İspanyolca, Japonca, Rusça, Almanca gibi diller  önemli başarılar elde ederken  günümüzde durum değişmiş ve savaşın tek galibi  İngilizce olmuştur. İngilizce her geçen gün biraz daha yayılmakta ve dünyanın tek  dili olma yolunda  ilerlemektedir. İngilizce'nin  hızla yayılması diğer dillerin gerilemesine neden olmaktadır. Bu durum çoğu  ülkede sorgulanmakta ve tek dilin getireceği olumsuzluklar tartışılmaktadır. Ayrıca yönetici, araştırmacı, dilbilimci, eğitimci gibi görevliler  çeşitli  çözüm önerileri sunmaktadır. Özellikle Avrupa Birliği çerçevesinde Fransızca ve Almanca'nın İngilizce karşısında mevcut durumunu  koruması için  çeşitli çözümler üretilmektedir. Bu savaşlar ve İngilizce'nin yayılması  Türkçe'mizi nasıl etkileyecektir? Türkçe'mizin  durumu ve geleceği ne olacaktır?

Sömürgeleştirme  Savaşları

Dünyamızda eski çağlardan günümüze   kadar  30 000  kadar  dil doğmuş ve bunların çoğu hiç iz bırakmadan kaybolmuştur. Eskiden  dillerin çok olması,  hızlı ve kolay iletişim kurma,  eğitim ve öğretim, sanayileşme gibi yönlerden sorun olarak görülüyordu. Dillerin çok ve çeşitli olmasının  bilgilerin yayılmasına ve fırsat eşitliğine engel olduğu, ülke çapında tek dil kullanmanın ideal olduğu dile getiriliyordu.Çoğu ülkede kabul edilen bu düşünce giderek yayılmış ve 19. yüzyılın sonunda  evrensel  dil fikri doğmuştur. Böylece evrensel dil olarak  "Esperanto" oluşturulmuştur.

Bu anlayış Avrupa'nın sömürgeleştirme savaşlarında da hakimdi. Sömürgeleştirme savaşlarında dünyamızda konuşulan dillerin   % 15'i  yok edilmiştir. Bu büyük dil katliamı   kısa bir zaman içinde gerçekleşmiştir.  Bu dönemlerde  Avrupa'da en az bir düzine dil kaybolmuş,  Afrika'da ise çok sayıda dil yok olmuştur. Avustralya'da konuşulan  250  dilden  geriye sadece 20  dil kalmıştır. Brezilya'da konuşulan yaklaşık  540 dilin üçte biri ölmüştür. Bazı ülkelerde ise   eğitim, medya ve yönetim dili oluşturmak için hükümetler  yerel dillerin ölmesine bilinçli olarak yardım etmişlerdir.Böylece çok sayıda dil yok olmuştur.Bu dillerle birlikte kültürel zenginlikler de yok olmuştur. Bunların yerini İngilizce, Fransızca, Almanca gibi büyük diller ve bu dillerin kültürleri almıştır.           

2 1 2
2012-11-15T21:33:38+02:00

Dünyamızda büyük diller arasında  yıllardır süren ve son zamanlarda  etkisini iyice  artıran yoğun bir savaş  vardır. Bu savaş  bazı dillerin hızla yayılmasına, bazılarının önemini kaybetmesine, bazılarının da yok olmasına neden olmaktadır.Eskiden açık ve yok edici biçimde yürütülen  dil savaşları günümüzde derin ve sessiz olarak sürdürülmektedir.

Dil savaşları önceleri sömürgeleştirme çalışmalarıyla birlikte yapılmış ardından bazı dillerin diğerlerinden daha üstün ve zengin  olduğu iddialarıyla yürütülmüştür.Daha sonraları  çeşitli alanlara yayılma,  özellikle eğitim ve bilim dili olma çabalarına dönüşmüştür. Çok geçmeden sanal dil savaşları başlamış,  ardından tek dil yerine  çok dillilik gündeme gelmiştir. Günümüzde ise bu savaş çok dillilik ve çok kültürlülük adı altında devam etmektedir. Dil savaşlarında eskiden Fransızca, İspanyolca, Japonca, Rusça, Almanca gibi diller  önemli başarılar elde ederken  günümüzde durum değişmiş ve savaşın tek galibi  İngilizce olmuştur. İngilizce her geçen gün biraz daha yayılmakta ve dünyanın tek  dili olma yolunda  ilerlemektedir. İngilizce'nin  hızla yayılması diğer dillerin gerilemesine neden olmaktadır. Bu durum çoğu  ülkede sorgulanmakta ve tek dilin getireceği olumsuzluklar tartışılmaktadır. Ayrıca yönetici, araştırmacı, dilbilimci, eğitimci gibi görevliler  çeşitli  çözüm önerileri sunmaktadır. Özellikle Avrupa Birliği çerçevesinde Fransızca ve Almanca'nın İngilizce karşısında mevcut durumunu  koruması için  çeşitli çözümler üretilmektedir. Bu savaşlar ve İngilizce'nin yayılması  Türkçe'mizi nasıl etkileyecektir? Türkçe'mizin  durumu ve geleceği ne olacaktır?

Sömürgeleştirme  Savaşları

Dünyamızda eski çağlardan günümüze   kadar  30 000  kadar  dil doğmuş ve bunların çoğu hiç iz bırakmadan kaybolmuştur. Eskiden  dillerin çok olması,  hızlı ve kolay iletişim kurma,  eğitim ve öğretim, sanayileşme gibi yönlerden sorun olarak görülüyordu. Dillerin çok ve çeşitli olmasının  bilgilerin yayılmasına ve fırsat eşitliğine engel olduğu, ülke çapında tek dil kullanmanın ideal olduğu dile getiriliyordu.Çoğu ülkede kabul edilen bu düşünce giderek yayılmış ve 19. yüzyılın sonunda  evrensel  dil fikri doğmuştur. Böylece evrensel dil olarak  "Esperanto" oluşturulmuştur.

Bu anlayış Avrupa'nın sömürgeleştirme savaşlarında da hakimdi. Sömürgeleştirme savaşlarında dünyamızda konuşulan dillerin   % 15'i  yok edilmiştir. Bu büyük dil katliamı   kısa bir zaman içinde gerçekleşmiştir.  Bu dönemlerde  Avrupa'da en az bir düzine dil kaybolmuş,  Afrika'da ise çok sayıda dil yok olmuştur. Avustralya'da konuşulan  250  dilden  geriye sadece 20  dil kalmıştır. Brezilya'da konuşulan yaklaşık  540 dilin üçte biri ölmüştür. Bazı ülkelerde ise   eğitim, medya ve yönetim dili oluşturmak için hükümetler  yerel dillerin ölmesine bilinçli olarak yardım etmişlerdir.Böylece çok sayıda dil yok olmuştur.Bu dillerle birlikte kültürel zenginlikler de yok olmuştur. Bunların yerini İngilizce, Fransızca, Almanca gibi büyük diller ve bu dillerin kültürleri almıştır.           

1 5 1