Cevaplar

2012-11-15T21:36:09+02:00

Hak kavramı, hukukun temel kavramlarından birisidir. Hak, adalete ve doğruluğa saygıyı temel alan bir ahlak ilkesidir. Kişiye hukuk düzeni tarafından tanınmış yetki, özgürlük, olanak şeklinde de tanımlanabilir.Adalet: Kısaca, haklılık ve hakkauygunluktur. Öznel anlamda adalet herkesin hakkını tanıma konusunda değişmez ve kesin istektir. Nesnel anlamda adalet, karşıt çıkarlar arasında hakka (hukuka)uygun bir denkliktir.

0