Cevaplar

2012-11-15T21:44:53+02:00

kimyada biz olduk sınav agırlıklı olarak molekullerden ve kovalent baglardan cıkıyor kolay gelsin :)

1 5 1
2012-11-15T22:37:13+02:00

 1.- kalsiyum ve oksijen arasındaki sabit oran Ca /O = 5/2 dir.

              a) 20 gram Ca (kalsiyum) kaç gram oksijenle birleşir.

b) Kaç gram bileşik oluşur.

2.-       XY3 bileşiğindeki X ve Y arasındaki kütlece oran X/Y =3/2 dir.

          10 gram XY3 bileşiği elde etmek için kaç gram X ve Y gerekir

3.-       PbO2 VE Pb3O4 bileşiklerindeki kurşun elementleri arasında

             katlı oranı bulunuz .

 

4.-          X/Y arasındaki oran 18/7 dir.

             X ve Y tepkimesinden 125 gram bileşik oluşmakta ve 10 gram

             X artmaktadır .  a)  Başlangıçta alınan X kaç gramdır.
                                            b)   harcanan  Y miktarını bulunuz.

5.-        X/Y kütlece birleşme oranı 7/6 dır.

               208 gram bileşik elde etmek için kaç gram X ve Y gerekir.

6-            Fe /S birlşme oranı 7/8 dir.

              Tepkime sonucu 30 gram bileşik oluşmakta ve tepkimeden
             20 gram demir 
 artmaktadır.

            a)    başlangıçtaki demir miktaarını bulunuz.

             b)    Kaç graam kükürt harcanır bulunuz.

7.-          3 gram Mg ile 2 gram oksijen tam olarak tepkimeye girerk MgO

             oluşmakta. Oluşan bileşikte Mg’un kütlece % nedir.

8.-             4 gram bakır ile 1 gram oksijenin tam olarak birleşmesinden  CuO oluşmaktadır

           a)      bakır ve oksijendeden Eşit kütlelerde alınırsa hangi elementten  
kaç gram artar 
           b)     kaç gram bileşik oluşur.

9-          X/Y = 8/7dir.

             32 ‘şer gram X ve Y den alınırsa hangi elementen kaç gram artar.

10-          X2Y3 bileşiğinde kütlece sabit oran X/Y= 9/10 dur.

               X’in atom kütlesi 27 olduğuna göre Y’nin atom kütlesi nedir

11.-
   Kalsiyum  ( Ca)  katısı ile oksijen  ( O 2 ) gazının tepkimesinden  oluşan 
         kalsiyum oksit   bileşiğinde  elementlerin kütlece  birleşme  oranı 
          Ca / O  =  5/ 2 dir.    Buna göre

a)      20 gram kalsiyum kaç gram oksijen ile birleşir.

b)      16 gram  oksijen kaç gram kalsiyum ile birleşir .

c)       28 gram  kalsiyum oksit bileşiğindeki kalsiyum ve   oksijen  miktarı nedir.

d)       10 gram kalsiyum ve  ve 10 gram oksijen elementlerinin tepkimesinden  
   en fazla kaçgram kalsiyum oksit bileşiği oluşur. 
    Hangi elementten kaç  gram artar.

e)      Eşit kütlelerde alınan kalsiyum ve oksijenin tepkimesinden en fazla  56 gram kalsiyum oksit oluştuğuna göre,hangi elementten  kaç gram artar.

 

12.-   Demir (2) oksit  ( FeO ) bileşiğinde demir  ( Fe) ve Oksijen  ( O ) 
         elementlerinin  kütlece birleşme  oranı  Fe / O  = 7 / 2 dir.

         a)   36 gram demir (2) oksit oluşturmak için kaç gram  demir kaç gram
                 oksijen  gerekir.

         b)   14 gram demir  elementinden en fazla kaç gram  bileşik  oluşur.

         c)    8  gram  oksijen elementinden en fazla kaç gram  bileşik oluşur.

         d)    28 gram  demir  ve 28 gram  oksijen  elementlerinden  en fazla kaç gram

                    demir (2) oksit oluşur.

       e)      eşit kütlelerde  alınan demir ve oksijen  elementlerinden  144 gram bileşik

            elde etmek için  başlangıçta  alınan demir ve  oksijen  kütleleri  kaçar gram 
           olmalıdır.

 

KATLI ORANLAR   iki  element ,aralarında birden fazla  bileşik oluşturuyorlarsa ,elementlerinden birinin  sabit  miktarı ile birleşen  diğer elementin değişen miktarları arasında  tam sayılarla ifade edilen basit ve katlı bir oran vardır.

 

1.- FeO  ve  Fe2O3  bileşiklerindeki

      a)  Fe atomları arasındaki katlı oranı bulunuz.

      b)   O atomları arasındaki katlı oranı bulunuz

 

2.-     SnO  ve  SnO2    bileşiklerindeki 

    a)      Sn  atomları arasındaki  katlı oranı bulunuz

     b)      O atomları  arasındaki  katlı oranı bulunuz

 

 

 

Bileşik adı

Bileşikteki elementlerin

Kütleleri

Oksijenler arası     
Katlı oran

Azot Monoksit

Azot dioksit

7 g Azot    8 g  Oskijen

7 g  Azot    16 g Oksijen

 

 Karbon monoksit

Karbon dioksit

12 g  karbon   16 g oksijen

12 g karbon     32 g oksijen

 

Kurşun (2) oksit

Kurşun (4) oksit

 

414 g Kurşun    32 g oksijen

414 kurşun        64 g oksijen

 

 

   

 

 

 
 

 
 

 

 

AŞAĞIDAKİ BİLEŞİKLERDE SABİT ORANLARI BULUNUZ.

 

1.-     MgO  Magnezyum Oksit    Mg = 24     O = 16

 

2.-     NO2   Azot di Oksit      N = 14   O = 16

 

3.-     Fe2O3    Demir (3) Oksit      Fe = 56   O = 16

 

4.-      Al 2S3  Aliminyum Sülfür.     Al = 27   S = 32

 

 

5.-     X3Y             X = 12    Y = 27

 6.-  ÖRNEK:  aşağıdaki bileşiklerde  elementler arasındaki sabit oranı bulunuz.        

Elementlerin atom ağırlıklarını  periyodik cetvelden bulunuz

* hatırlatma  bu işlemler yapılırken elementlerin  okunuşlarını da not ediniz.

Örnek :

                CO2      = 12/32  =3/8     ( C =  12  O = 16   H = 1  )

H2O     = 2/16    = 1/8        

 

Bileşik

Sabit Oran

FeS

7/4

MgO

 

NH3

 

CO

 

CO2

 

CuO

 

SO2

 

SO3

 

FeO

 

Fe2O3

 

NO

 

 

ÖDEV : KATLI ORANLAR YASASI İLE İLGLİ SORULAR 

 

   1.-   Azot ve Oksijen atomları arasında oluşan farklı iki bileşiğin

        1. si  7 gram Azot , 4 gram Oksijen

        2. si  7 gram azot 12 gram oksijen içermektedir.


      1. bileşiğin formülü  N2O ise  2. bileşiğin formülü nedir

 

2.-    X ve Y elementleri arasında  iki farklı bileşik oluşmakta

                1. bileşikte 7 gram X ve 16 gram Y  ile

               2.- bileşikte ise 7 gram X 12 gram Y ile birleşiyor.

          1. bileşiğin formülü XY2  ise 2. bileşiğin formülü nedir.

 

 

3.-    C ve H  elementlerinden  oluşan  CH4  ve  C3H8  bileşikleri arasındaki
         katlı  oranları    bulunuz

 

4.-     N2O    ve  N2O5  bileşikleri arasındaki  katlı  oranları bulunuz

5-      Demir  ve Oksijen  elementlerinden  oluşan

            I.-  1. bileşiğin  9 gramı ,  2 gram oksijen

           II.-   2.  bileşiğin  10 gramı , 7 gram  demir içerir. 

 

          Buna göre , aynı miktar  demir ile  birleşen  oksijen  kütleleri 
           arasındaki katlı oran  kaçtır
.

 

  ÖDEV ÇALIŞMA

Aşağıdaki  bileşiklerde    katlı oranı gösteriniz.

 

ÖRNEK:

A)    NO2           N2O

B)    N2O            N2O3 

C)    NO2          N2O4            

D)   C2H4           C3H6

E)   NO2            H2O

 

BİRLEŞEN HACİM  ORANLARI

 1808 ‘ de Gay-Lussac  yaptığı çalışmalarda  molekül kavramına açıklık getirmiştir.  Gay-Lussac  gaz tepkimelerini inceleyerek  aynı sıcaklık ve basınç koşullarında birbirleriyle birleşen  gaz hacimlerinin orantılı olduğunu göstermiştir.

 

  Hidrojen  ve Oksijen  her zaman 2 ye 1 hacim  oranında birleşerek 
    2 hacim su buharı  oluşturuyordu.
   
     Gay - lussac  tüm bunları bulduğu zaman formül bilmiyordu . 
      bu yüzden  kimyasal eşitlik yazamadı 

 

   2C   +   O2     ->       2CO

     2V            1 V                         2V                     

 

 

  N2   +     O2      ->           2 NO

   1V              1V                            2V 

   n atom       n atom                      2n molekül

 

 

AVAGADRO HİPOTEZİ

Amedeo Avagadro (1778-1856); “Aynı sıcaklık ve basınçta, gazların eşit hacimlerinde eşit sayıda molekül bulunur.” Diyerek, bildiğimiz avagadro hipotezini ortaya attı.

Avagadro gaz halinde bulunan atomların 2 atomlu halde yani moleküler halde olabileceğini savundu. Dolayısıyla kimya tarihine bu şekilde “molekül” kavramı da girmiş oldu.

Daha sonraki yıllarda bu nicel olarak hesaplanmıştır.

“0 0C de ve 1 atmosfer basınçta 22,4 litre hacimde, 6.02.1023 tane tanecik

1 1 1