Cevaplar

2012-11-15T21:54:54+02:00

İnsanın kültürel ve ekolojik aşamaları(Miller, 1975)
Erken toplayıcı-avcı:İnsan tabiat tarafından kontrol edilmektedir
İleri toplayıcı-avcı:İnsan çevreyi etkilemekte ancak kontrol edememektedir
Tarım insanı:İnsan tabiata karşı:İnsan tabiatı kontrol etmeye başlamıştır
Endüstri insanı:İnsan tabiat üzerinde kontrolünü arttırmıştır ve tabiatı olumsuz yönde etkilemektedir

Beşeri Unsurların Çevre ve Canlılar Üzerindeki Olumlu Etkileri

Dünya insanı:İnsan tabiatı anlayarak müdahale etmekte ve tabiatla uyum içerisindedir
Üretim, dağıtım ve tüketim üzerinde ekili olan faktörlerden biri de beşeri unsurlardır İnsanlar tarafından yapılan yapılara beşeri unsur denir Beşeri unsurlar doğal fakörler ile sıkı bir ilişki içindedir Beşeri unsurlara arasında; ulaşım yani yollar, barajlar, göletler, kısacası insan eliyle yapılmış ve insan yaşamına etki eden ne kadar unsur varsa beşeri unsur olarak tanımlanır

Beşeri Unsurların Çevre ve Canlılar Üzerindeki Olumsuz Etkileri

Hava kirliliği, gürğltü kirliliği, çarpık kentleşme dolayısıyla diğer canlıların yaşam alanlarını kısıtlama gibi birtakım olum

1 5 1
En İyi Cevap!
2012-11-15T21:55:06+02:00

fabrikalardan nehirlere fabrika atıklarının balıkları öldürmesi

1 5 1