Cevaplar

2012-11-15T22:08:03+02:00

isim, edebiyat Şiirde en küçük anlam bütünlüğünü sağlayan ve kendi içinde bağımsız dize topluluğu

0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-15T22:16:44+02:00

Nazım birimi, nazım şekillerinde ölçü olarak kullanılan parçaya denir .

Nazım Birimine Göre Sınıflandırma

a) Tek Dörtlükten Oluşanlar

1. Rubai

2. Tuyuğ

b) Beyitlerle Kurulanlar

1. Gazel

2. Kaside

3. Mesnevi

4. Kıt'a

5. Müstezat

c) Bentlerle Kurulanlar

1. Dörtlüler (Murabbalar: terbi, şarkı)

2. Beşliler (Muhammesler: tahmis, taştir, tardiye)

3. Altılılar (Müseddes)

4. Yedililer (Müsebba)

5. Sekizliler (Müsemmen)

6. Dokuzlular (Mütessa)

7. Onlular (Muaşşer)

8. Terkib-i bent

9. Terci-I bent

 


0