Cevaplar

En İyi Cevap!
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-15T22:19:38+02:00

İnsan tek bir fert olarak doğar. Fakat diğer canlılardan farklı olarak doğduğu andan itibaren tek başına yaşama gücünü kendinde bulamaz. Ebeveyni tarafından korunmaya ve yetiştirilmeye ihtiyacı vardır. İşte bu fizyolojik özellikinsanın diğer pek çok varlıklardan farklı olarak gruplar halinde ve sosyaltopluluklar olarak yaşamasını zorunlu kılmıştır. 
Nüfus kavramı genel olarak; sınırları belli olan bir sahada, belirli bir anda yaşayan insanların meydana getirdikleri bir topluluk olarak tarif edilir. Nüfus konusu ile başta Demografi olmak üzere, Coğrafya, Sosyoloji, Ekonomi, Tarih, Biyoloji ve Tıp gibi bilim dalları ilgilenmektedir.

İçinde yaşadığımız bu küçük gezegende yaşayan toplumların kalıcı olabilmeleri ve varlıklarını devam ettirebilmeleri, herşeyden önce o toplumun nüfus miktarına ve belki de daha önemlisi nüfusun kalitesine, başka kelimelerle nüfusun yapısına bağlıdır. Bu bakımdan ülkelerin nüfusu ile ilgili çeşitli konular, nüfusun gelişmesi, alansal dağılışı, nüfus hareketleri kır ve şehir nüfusu ve eğitim durumu gibi özellikleri incelemek büyük önem taşır. Ekonomik açıdan gelişmiş bir ülke aynı zamanda fazla miktarda bir nüfusa sahipse, politik ve ekonomik güçkaynağı olarak nüfus, olumlu bir önem taşır. Bununla birlikte gelişmekte olan bir ülke, hem fazla nüfusa sahipse ve hem de o ülkede hızlı bir nüfus artışı varsa birçok sosyal-ekonomik sorun ortaya çıkar. Gerçekten de ülkelerin kalkınması, milli gelir artış hızının nüfus artış hızından daha yüksek olması durumunda mümkün olabilmektedir.

Türkiye nüfus miktarı yönünden dünyada fazla nüfusa sahip ilk 15 ülke arasına girer. Ancak nüfusumuz ülkemizin yüzölçümü ile birlikte ele alınacak olursa, ortaya çıkan nüfus yoğunluğu değeri bakımından "kalabalık olmayan ülkeler" arasındadır.

 
1 5 1
2012-11-15T22:19:45+02:00

Nüfus, belirli bir zamanda sınırları tanımlı bir bölgede yaşayan insan sayısıdır. Sözcük çoğunlukla insan sayısını belirleyen bir kavram olarak kullanılır. Nüfus bir ülkede, bir bölgede,bir evde belirli bir anda yaşayanların oluşturduğu toplam sayıdır.

Nüfus, sayımlar yoluyla belirlenir. Nüfus sayımları seçmenlerin belirlenmesinin yanı sıra başka pek çok amaç için de yapılmaktadır. İlk nüfus sayımlarının temel amacı askeri gücü belirlemek, vergilendirme için kolaylık sağlamaktı ve yalnızca erkekler dikkate alınıyor, kadınlar ve çocuklar göz ardı ediliyordu. Nüfus sayımlarındaki diğer amaçlar da şunlardır: Erkek-kadın nüfusu belirlemek, kırsal-kentsel nüfusu belirlemek, nüfus yerleşim yerlerine göre dağılımını belirlemek, okuma-yazma oranını belirlemek, eğitim durumunu belirlemek, nüfusu belirlemek, nüfusun yaşlara göre dağılımını belirlemek ve daha birçok amaçtan dolayı yapılır.

Düzenli sayımlar yakın tarihlidir. 14. yüzyılda İskandinav ülkelerinin uygulamaları ile başlamıştır. Nüfus sayımları yoluyla bir yerleşim birimindeki insan grubunun demografik özellikleri ortaya konur. Yaş ve vücut yapısı, ekonomik ve sosyal durum gibi. Düzenli sayımlar, nüfusun artış hızı, ölümler, doğumlar ve göçler gibi demografik göstergelerin gidişatını belirlenmesine olanak tanır ancak tüm dünyada, her ülkenin farklı nüfus sayım uygulamaları (yineleme süresi, güvenirlik vb.) nedeniyle tüm dünya nüfusu hakkında sağlıklı verilere ulaşmak güçtür.

Dünya nüfusu 7 milyarı geçmiştir ve önemli toplanma alanları Çin'in doğusu ve Japonya; Hindistan, Kuzey Amerika'nın doğusu ve Batı Avrupa'dır. Dünya Nüfusu, Birleşmiş Milletler tarafından nüfus saati ile izlenmektedir.

1 5 1