Cevaplar

2012-11-15T22:26:31+02:00
ÇARPANLARA AYIRMA KURALLARI  

Ortak Çarpan Parantezine Alarak Çarpanlara Ayırma :

Her terimde ortak olarak bulunan çarpan, parantez dışına alınır.

Her terimin ortak çarpana bölümü parantez içine yazılır.

 

1) Aşağıdaki ifadeleri Çarpanlarına ayırınız.

a) 3a + 3b = 3(a + b) b) 5m – 10mn = 5m (1 – 2)

c) 12x + 9y =3(4x + 3y) d) 3a2b – 2ab2 = ab (3a – 2b)

e) 3ax + 3ay – 3az f) (a – b) x + 3 (a – b)

g) (m – n) – (a + b)(m – n) h) – a – b – x2 (a + b)

ı) x2(p – 3) + ma2 (3 – p) i) 1 – 2x + m (2x – 1)

 

 

Gruplandırma Yaparak Çarpanlara Ayırma :

Bütün terimlerde ortak çarpan yoksa, terimler ikişer, ikişer, üçer,

üçer guruplandırılır. Gruplar ayrı, ayrı ortak çarpanlarına ayrılır.

 

 

2) a) mx + ny + my + nx b) xy – xb – yb + b2

c) x4 – 4 + 2x3 – 2x d) 2x2 –3x – 6xy + 9y

e) x3 – x + 1 – x2 f) x4 – x + x3 – 1

g) ab(c2 – d2) – cd (a2 – b2) h) ac2 + 3c – bc – 2ac – 6 + 2b

ı) mn(zi + y2) + zy (m2 + n2) i) a2b2 + 1 – (a2 + b2)

 

 

Tam Kare şeklindeki İfadeleri Çarpanlara Ayırma :

Polinom üç terimli ise, ilk ve son terimin kare köklerinin çarpımı nın iki katı ortadaki terimi veriyorsa, bu tam kare şeklinde ifadedir

a2 + 2ab + b2 = (a + b)2, a2 – 2ab + b2 = (a – b)2

 

 

3) a) x2 + 4xb + 4b2 b) 4a2 + 12ab + 9b2 c) 4a2b2 – 4abc + c2

 

4) a) a2b + 8ab +16b3 b) 2m3 – 28m2 +98m c) 4x3y – 12x2y2 + 9xy3

 

 

İki Kare Farkı Şeklindeki İfadeleri Çarpanlara Ayırma :

Polinom iki terimli , işaretleri farklı, kare kökleri alınıyorsa; Bu

Polinom iki kare farkı biçiminde çarpanlarına ayrılır.

a2 – b2 = (a + b) (a – b)

 

 

5) a) 25 – 9a2b2 b) x4 – 1 c) (m – n)2 – (m + n)2

 

6) a) 18x2 – 2y2 b) 2a2b3 – 32b c) 12x3y – 75xy5

 

7) a) 9a2 – 6a +1 – b2 b) x2 – 12x + 36 – 4y2 c)16m2 – n2 – 6n – 9

 

d)1 – x2 – 2xy – y2 e) m2 – n2 – 3m + 3n f) a2 – 25b2 – a + 5b

 

g) a2 – 4m2 – 12mn – 9n2 h) 9a2 –16m4 – 12axy + 4x2y2

 

 

İki Küp Toplamı - Farkı İfadeleri Çarpanlara Ayırma:

 

a3 + b3 = (a + b) (a2 – ab + b2) , a3 – b3 = (a – b) (a2 + ab + b2)

 

 

8) a) a3 + 8 b) 8 – m3 c) x3 + 1 d) 27a3 – 64 e) x3a3 + b3

 

9) a) 81m3 – 3n3 b) 24x3y – 3y c) 2x + 54x4

 

10) a) (x +y)3 – 8 b) a3 + 8(a - b)3 c) (m – n)3 + 1

 

 

xn  yn biçimindeki polinomları Çarpanlara Ayırma:

 

 

11) a) x4 + 1 = (x + 1) (x3 – x2 + x – 1)

b) x4 – 1 = (x2 + 1) (x + 1) (x – 1)

c) x5 + 25 = (x + 2) (x4 – 2x3 + 4x2 – 8x + 16)

d) x5 – 1 = (x – 1) (x4 + x3 + x2 + x + 1)


0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-15T22:26:43+02:00

www.eğitim.com işine yararr

0