Cevaplar

2013-11-03T18:16:25+02:00
Hepimiz zaman zaman sıkıntılı dönemler yaşarız. Bu sıkıntı bazen
başımıza gelen olumsuz olaylara bir tepki olarak ortaya çıkar. Ancak
söz konusu sıkıntının önemli bir kaynağı olayın kendisi ise başka bir
kaynağı da duruma ne şekilde baktığımız, olayları ne şelikde
algıladığımızdır.
Hayata bazen olumlu bazen de olumsuz açıdan bakarız. Söz konusu
bakış açımız baktığımız yerde ne gördüğümüzü etkileyen önemli bir
veridir. İçinde bulunduğumuz koşulların olumlu mu olumsuz mu olduğu
tabi ki önemlidir. Ancak çeşitli durumlarım olumlu mu yoksa olumsuz
mu olduğunu belirlerken kullanabileceğimiz tek veri değildir. Çünkü
olaylara, durumlara ve genel olarak hayata ne açıdan baktığımız da
orada ne gördüğümüzü belirleyen verilerden başka bir tanesidir. Bu
verileri değerlendiren, çevremizdeki olayları, durumları yorumlayan,
onları anlamamızı sağlayan ve bakış açımızı oluşturan beynimiz, ya dadaha genel olarak bilişşel sistemimizdir.
Bu yazının amacı bakış açımızın olayları ve durumları
değerlendirmemizi nasıl etkilediğini bilişsel model çerçevesinde
anlatmak, bu bakış açımızın duygu, düşünce ve davranışlarımızda hangi
yollarla ortaya çıktığını göstermektir. Ve son olarak da gerçekçi
düşünmenin yöntemleri üzerine önerilerde bulunmaktır.
Olayları ve durumları yorumlayan bilişsel sistemimiz her an en doğru
ve en gerçekçi yorumu yapmıyor olabilir. Bazen beynimiz de hata yapar.
2 5 2