Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-15T23:12:55+02:00

Üçüncü basamak tedavi hizmetleri, özel bir dalda uzmanlaşmış sağlık personelinin ve gelişmiş teknolojik cihazların bulunduğu sağlık merkezlerinde yapılır. Doğum evleri, kanser hastaneleri, verem hastaneleri, ruh ve sinir hastalıkları hastaneleri, çocuk hastaneleri, üniversite hastaneleri gibi kurumlar bu tip merkezlerdir. Bu kurumlar sevk zincirinin son halkasıdır.

Sağlık hizmetlerinden etkin, verimli ve ekonomik bir şekilde yararlana bilmek için bu şekilde basamak tedavi hizmetlerinden zamanında ve sırasıyla yararlanılmalıdır. Önce birinci basamak tedavi hizmetleri veren bir kuruluşa başvurmalı, rahatsızlığımız orada tedavi edilecek düzeyde ise orada kalmalı, rahatsızlığımız orada tedavi edilemeyecek düzeyde ise ikinci basamak tedavi hizmetleri veren bir kuruluşa başvurmalı, gene de bu kuruluş yetersizse en son olarak üçüncü basamak tedavi hizmetleri veren kuruluşlara başvurmalıyız.

Hastaneler ve sağlık merkezlerinin tıka basa dolmaması için bu sırayı izlemeliyiz. Küçük şeyler için büyük yerlere gitmemeliyiz. Unutmamalıyız ki acil olmadıkça ilk önce 1. Derece sonra 2. Derece daha sonrada 3. Derece sağlık kuruluşlarına başvurmalıyız…

3 4 3
2012-11-15T23:13:09+02:00

 a.Koruyucu sağlık hizmetleri
b. Tedavi hizmetleri
c. Rehabilitasyon (esenlendirme) hizmetleri.

1 5 1