Cevaplar

2012-11-16T00:10:09+02:00

Topografik faktörlerin bitki hayatı üzerine nasıl etkili olduğunun bilinmesi bitki coğrafyası açısından 
oldukça önemli bir konudur. Akdeniz bölgesi dağlık bir yapıya sahiptir. Bölgenin dağlarını Toros sistemi 
oluşturur. Toroslar genellikle doğu-batı uzantılıdır. Toroslar, Batı Toroslar, Orta Toroslar ve Doğu 
Toroslar olarak 3 kısma ayrılır. Taşeli platosu Batı Torosları Orta Toroslar’dan ayırır. Güneybatıda Taşeli 
yaylasından başlayan Orta Toroslar kuzeydoğuda Uzunyayla’ya kadar devam eder ve buradan itibaren 
Doğu Toroslar’a geçilir. 
Kıyıdan itibaren bu topografyada kademeli bir değişkenlik ve yapılanma göze çarpar. Bu yapılanma 
bitki örtüsü üzerine de olumlu etki yapar. İklimsel değişimin çok fazla olmadığı durumlarda, jeomorfolojik 
yapı ve toprak özelliklerinin bu değişkenliği maki tür çeşitliliğinin artmasına neden olmaktadır.
Çok Daha Ayrıntılısını Bu Sitede Bulabilirsin Umarım İşine Yarar.

0