10. sınıf tarih kitabı sayfa 10. En üstte bir paragraf var ve altında da bir soru var : Yukarıda Halil İnalcık'ın Osmanlı Devleti'nin kuruluşu ve devletin doğuşu adlı makalesinden bir bölüm verilmiştir. Bu makaleden yaptığınız çıkarımlar nelerdir ? En altta da eşleştirme var. 1. 1916'da yayınladığı ''Osmanlı İmparatorluğunun Kuruluşu'' adlı kitabında OSmanlılar gerçekte Müslümanlığı kabul etmiş Yunanlı ve Balkanlı Slavlarda Türklerin bir araya gelmesinden oluşan yeni bir ırktır tezini savunmuştur. 2. Sarbonne'de verdiği bir dizi derste Osmanlı Devleti'nin saf Türk oluşumunu iddia ederek Gibbons'ın tezine karşı çıkarak Selçuklu ve İlhanlı etkenlerini ortaya koydu. 3. Gazanın Osmanlı Devleti'nin kuruluş ve gelişmesindeki rolünü açıklayarak Gibbons'ın tezini dayanıksız spekülasyon olarak reddetti. 4. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda ; Moğolların baskısı sonucu Anadolu'ya göç eden Türkmenlerin, Selçuklu Devleti'nin zaafa düşmesi neticesinde Anadolu'da Beyliklerinin kurulduğu ortamda gaza ruhu ile Bizans topraklarında Dar'ül İslam yapmak üzere harekete geçtiklerini açıkladı. 5. Osmanlı Devleti, Osmanlı'nın 27 Temmuz 1302'de Yalova yakınında Hersek - Dili mevkiinde Yalak - Ova'da Bizans İmparatorluk ordusuna karşı kazandığı Bapheus ( Koyunhisar ) zaferi sonucunda kurulmuştur. 6. Osmanlı Beyliği hiç de belirli bir ideolojiyi gerçekleştirmek için kurulmadı. Moğol istilasının yol açtığı kargaşa ortamından tıpkı diğer beylikler gibi bir hanedan olarak ortaya çıktı ve temelde bir hanedan devleti olarak tarih sahnesinde yerini aldı. 7. Numizmatlara göre ilk Osmanlı Sikkesi Orhan'a ait 1327 tarihli sikkedir. Osman'a ait bir sikke bulunduğu iddia edilmişse de bu sikkenin sahte olduğu ortaya çıkmıştır. H. A. Gibbons F. Köprülü H. İnalcık C. Imber Gereksiz cevap yazanları şikayet ediyorum. Biliyorsanız yazın , bilmiyorsanız kendi düşünceniz size kalsın.

1

Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2016-04-02T14:55:37+03:00
anedan olarak ortaya çıktı ve temelde bir hanedan devleti olarak tarih sahnesinde yerini aldı. 7. Numizmatlara göre ilk Osmanlı Sikkesi Orhan'a ait 1327 tarihli sikkedir. Osman'a ait bir sikke bulunduğu iddia edilmişse de bu sikkenin sahte olduğu ortaya çıkmıştır. H. A. Gibbons F. Köprülü H. İnalcık C. Imber Gereksiz cevap yazanları şikayet ediyorum. Biliyorsanız yazın , bilmiyorsanız kendi düşünceniz size kalsı
0