Cevaplar

2013-11-03T19:36:36+02:00
Yarıçapı 10 cm, yüksekliği 20 cm olan silindirin, yüksekliğini 10 cm arttırdığımızda değişen yüzölçümü, kesit alanı, hacim, kesit alanı/hacim ve yüzey alanı/hacim değerlerini birlikte inceleyelim.
Verilen değerlerden;
Birinci durumdaki yüzölçümü = 1800 cm² ( pi 3 alınmıştır. )
İkinci durumdaki yüzölçümü = 2400 cm²

Birinci durumdaki kesit alanı = 300 cm²
İkinci durumdaki kesit alanı = 300 cm²

Birinci durumdaki hacim = 6000 cm³
İkinci durumdaki hacim = 9000 cm³

Birinci durumdaki kesit alanı/ hacim = 300 cm²/ 6000 cm³
= 1/20 cm
İkinci durumdaki kesit alanı/ hacim = 300 cm²/9000 cm³
= 1/30 cm

Birinci durumdaki yüzey alanı/ hacim = 2/6000 cm³ = 1/3000 cm³
İkinci durumdaki yüzey alanı/ hacim = 2 / 9000 cm³ = 1/4500 cm³ .
Bulduğumuz değerleri anlamlandırmaya çalışalım. Hepinizin “ Bu işlemler ne işimize yarayacak?” dediğini duyar gibiyim.
Bazı filmlerde insandan büyük karıncalar veya örümcekler görebiliyoruz. On katlı bina büyüklüğünde goril görebiliyor, devlerin ne kadar güçlü olduklarını masallardan okuyoruz. Jonathan Swift’in yazmış olduğu; Güliver’in Gezileri masalında sözü edilen küçük insanlar ve devler acaba masalda davrandıkları gibi davranabilirler mi? Bunlar bilimsel olarak doğru olabilir mi? Acaba eski zamanlarda böyle canlılar var mıydı? Veya gelecekte olabilir mi?
Yukarıda yaptığımız basit bir takım işlemlerin, bu sorulara cevap oluşturacaklarını beklide hiç düşünmemiştiniz.
Düşsel gezginci Lemuel Gulliver, tüm insanları, hayvanları, ağaçları ve otları dünyamızdakine benzeyen, yalnız dünyamızdakinden ortalama 10 kez daha küçük olan Lilliput krallığı denen ülkede oldukça hareketli bir süre geçirmiştir. Lilliputların boyları ortalama olarak 20 cm ( kitaba göre 15 cm ) ve aynen bizim yapımızdadır. Gulliver, insanları tamamen bize benzeyen, fakat 10 kez daha uzun olan devler ülkesi Brobdingnag’ı da ziyaret etti. Swift’in anlattığı gibi her iki krallıktaki hayat bizimkinin aynıydı ( on sekizinci yüzyıl ). Yazarın insanların davranışlarına ilişkin yorumu bugün bile okunmaya değer. Fakat bu boyuttaki insanların onun anlattığı gibi olmayacağını göreceğiz.

Swift’ten çok önce yaşayan Galileo çok büyük ve çok küçük insan modellerinin niçin bizim gibi olamayacağını anlamıştı, fakat açıkça görülüyor ki, Dean Swift Galileo’nun yazdıklarını hiç okumamıştır. Galileo’nun “ İki Yeni İlim ” adlı kitabının kahramanlarından biri “ madem ki geometride sadece büyüklük, şekli belirlemiyor; daire, üçgen, silindir, koni gibi şekillerin ya da başka katı cisimlerin özelliklerinin büyüklükleriyle değişebileceğini kabul etmiyorum” der. Fakat onun fizikçi arkadaşı “ çoğunluğun düşüncesi burada kesinlikle yanlıştır ” der.
Bunun niçin böyle olduğunu görelim.
İşe, bir ipin sağlamlığı ile başlayalım. Bir adam bir ipi belirli bir kuvvetle çekerse onu koparabilir. Bu cins iki ip, iki adamın çekmesine dayanır. İki ince ipin birleşmesinden oluşan kesitte ince ipliktekinin iki katı iplik bulunur ve iki ip yerine geçer. Bakalım;

İpin boyu 50 cm, yarıçapı 1 cm olsun. Yukarıdaki matematiksel ifadeden yararlanarak önce bir ipin kesit alanını hesapladığımızda; kesit alanı bir ip için 3 cm², iki ip içinse 6 cm² olacaktır.

Başka bir deyimle bir teli ya da ipi koparmak için gereken kuvvet onun kesiti ile ya da çapının karesi ile orantılıdır.
Bir ip için çapın karesi 4cm², iki ip için; 4 cm² + 4 cm² = 8 cm² olacaktır. Bir ipi koparmak için bir birim kuvvet kullanırken, iki ip için bunun 2 katını kullanmamız gerekmektedir.
Deney ve teori bu sonucun doğruluğunu gösterir. Bundan başka aynı bağlılık yalnız ipler ve çekilen kablolar için değil, kemerleri taşıyan sütunlar ya da direkler için de doğrudur. Bir sütunun taşıdığı kemer veya kubbenin ağırlığı sütunun kesiti ile doğru orantılıdır.
İnsan ya da hayvan vücudu iskelet dediğimiz sistemi veren birçok sütun ve direkler üzerinde kurulmuş, kaslar ve sinirler dediğimiz çeşitli askı ve kablolarla desteklenmiştir. Vücudumuzun ağırlığı et ve kemik miktarları ile orantılıdır. Yani ağırlığımız vücudumuzun hacmi ile o
Dayanıklılık = k (
0