Cevaplar

2012-11-16T15:35:34+02:00

“Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi Türk Felsefe-Bilim Tarihine Önsöz”, Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi Uygarlığı, edit. Ahmet Yaşar Ocak, c. I (Sosyal ve Siyasal Hayat), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2006, s. 413-427.

 

 

Kadim Türk felsefe-bilim mirasını idrak için bir tarih perspektifi ile birmedeniyet perspektifi'ne, ayrıca bir felsefe-bilim teorisi'ne sahip olunması şarttır. Bu çerçevede incelenen dönemin bütününe ilişkinhayatküresi'nin inşası, idrak edilmek istenen konunun tarihî bağlama mutabık olması açısından zorunludur. Bu dört temel koşul yanında kadim felsefe-bilim tarihini sahih bir biçimde tasavvur edebilmek için bazı temel ilkeleri göz önünde bulundurmak gerekir: 3 Kadim nazarî idrake ondalık tasnifli kütüphane sistemi içerisinden değil, Taşköprülü-zade'nin (ö. 1561) Miftah el-saade ve misbah el-siyade adlı eserinde serimlenen ontolojik bilgi tasnifi çerçevesinden bakmak 4; nazarî idrakin teknik muhteva'sını dikkate almak ve bu muhtevanın tarihî gelişimi'ne aşina olmak; her dönemde nazarî idrakin dile getirildiği birüst-yarı-sembolik dil'in varolduğunu bilmek 5; nazarî idraki, yalnızcatedebbür/tedbir cihetinden değil aynı zamanda tefekkür/fikir cihetinden ele almak; nazarî idrakin kullandığı kavramların muhtevaları'nı, üretildikleri tarihî bağlamdaki medlülleriyle gözönünde bulundurmak; bu kavramlara yöneltilen eleştirileri de, whiggism'e 6 düşmeden yine tarihî bağlamı içerisinde anlamak; değişik nazarî idraklerin, tanımlarını, konularını, sorun-alanlarını daha iyi anlamak için, bu idrakleri üreten insanların yaşam sürdüğü hayat küresi içerisindekiamaçlarını belirlemek; en nihayet, nazarî idrakin tarihinin, bir yazma eserler tarihi olduğunun unutmamak ve araştırmalarda yazma kültürün mantığını göz önünde bulundurmak.


0
2012-11-16T16:00:55+02:00

“Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi Türk Felsefe-Bilim Tarihine Önsöz”, Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi Uygarlığı, edit. Ahmet Yaşar Ocak, c. I (Sosyal ve Siyasal Hayat), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2006, s. 413-427.

 

 

Kadim Türk felsefe-bilim mirasını idrak için bir tarih perspektifi ile birmedeniyet perspektifi'ne, ayrıca bir felsefe-bilim teorisi'ne sahip olunması şarttır. Bu çerçevede incelenen dönemin bütününe ilişkinhayatküresi'nin inşası, idrak edilmek istenen konunun tarihî bağlama mutabık olması açısından zorunludur. Bu dört temel koşul yanında kadim felsefe-bilim tarihini sahih bir biçimde tasavvur edebilmek için bazı temel ilkeleri göz önünde bulundurmak gerekir: 3 Kadim nazarî idrake ondalık tasnifli kütüphane sistemi içerisinden değil, Taşköprülü-zade'nin (ö. 1561) Miftah el-saade ve misbah el-siyade adlı eserinde serimlenen ontolojik bilgi tasnifi çerçevesinden bakmak 4; nazarî idrakin teknik muhteva'sını dikkate almak ve bu muhtevanın tarihî gelişimi'ne aşina olmak; her dönemde nazarî idrakin dile getirildiği birüst-yarı-sembolik dil'in varolduğunu bilmek 5; nazarî idraki, yalnızcatedebbür/tedbir cihetinden değil aynı zamanda tefekkür/fikir cihetinden ele almak; nazarî idrakin kullandığı kavramların muhtevaları'nı, üretildikleri tarihî bağlamdaki medlülleriyle gözönünde bulundurmak; bu kavramlara yöneltilen eleştirileri de, whiggism'e 6 düşmeden yine tarihî bağlamı içerisinde anlamak; değişik nazarî idraklerin, tanımlarını, konularını, sorun-alanlarını daha iyi anlamak için, bu idrakleri üreten insanların yaşam sürdüğü hayat küresi içerisindekiamaçlarını belirlemek; en nihayet, nazarî idrakin tarihinin, bir yazma eserler tarihi olduğunun unutmamak ve araştırmalarda yazma kültürün mantığını göz önünde bulundurmak.

 
0