Cevaplar

2012-11-16T17:46:41+02:00


Asker-devlet adamı, çağımızın en büyük liderlerinden biri idi. 
Kendisi, Türkiye' nin, dünyanın en ileri memleketleri arasında 
hak ettiği yeri almasını sağlamıştır. Keza O, Türklere, bir 
milletin büyüklüğünün temel taşını teşkil eden, kendine 
güvenme ve dayanma duygusunu vermiştir. 

General Mc ARTHUR

0
2012-11-16T17:47:02+02:00

beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim düşüncelerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeter.

Hürriyet ve bağımsızlık benim karakterimdir.

Cumhuriyeti biz kurduk, fakat sizler yaşatacaksınız.

Her gelişmenin ve kurtuluşun anası hürriyettir.

Öğrenciye her ne yaşta olursa olsun geleceğin büyüğü gözü ile bakmalı ve öyle davranılmalıdır.

Okul genç kafalara, insanlığı, saygıyı, ulusu ve ülkeyi sevmeyi, bağımsız yaşamayı öğretir.

0