Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-16T17:48:19+02:00

Türkiye'de memleketin imarıyla ilgili işleri yürüten bütün kuruluşların bağlı olduğu en yüksek idare yeri. 2 Mayıs 1920 tarihli kanunla Nafia vekâleti adı ile kurulmuştur. Uzun bir süre bu adla vazife gören teşkilât, 1945 yılında Bayındırlık Bakanlığı adım almış, sonra tekrar Nafıa vekâleti son olarak tekrar �Bayındırlık Bakanlığı� adını almıştır.

Bakanlığın başında Bakanlar Kurulu'nun üyesi olan Bayındırlık Bakanı bulunur.

Bakanlık, merkezde Müsteşarlık,

Özel Kalem Müdürlüğü, Yüksek Fen Heyeti Reisliği, Teftiş Heyeti Reisliği, Hukuk Müşavirliği gibi bakanlık teşkilâtıyla; Karayolları Genel Müdürlüğü, Yapı ve İmar İşleri Reisliği, Demiryolları ve Limanlar İnşaat Reisliği gibi dairelerle illerde Bayındırlık Müdürlüğü teşkilâtı aracılığıyla görevlerini yürütür.
1 5 1
2012-11-16T17:48:53+02:00


Türkiye'de memleketin imarıyla ilgili işleri yürüten bütün kuruluşların bağlı olduğu en yüksek idare yeri. 2 Mayıs 1920 tarihli kanunla ?Nafia vekâleti? adı ile kurulmuştur. Uzun bir süre bu adla vazife gören teşkilât, 1945 yılında ?Bayındırlık Bakanlığı? adım almış, sonra tekrar ?Nafıa vekâleti? son olarak tekrar ?Bayındırlık Bakanlığı? adını almıştır.

Bakanlığın başında Bakanlar Kurulu'nun üyesi olan ?Bayındırlık Bakanı? bulunur.

Bakanlık, merkezde Müsteşarlık, Özel Kalem Müdürlüğü, Yüksek Fen Heyeti Reisliği, Teftiş Heyeti Reisliği, Hukuk Müşavirliği gibi bakanlık teşkilâtıyla; Karayolları Genel Müdürlüğü, Yapı ve İmar İşleri Reisliği, Demiryolları ve Limanlar İnşaat Reisliği gibi dairelerle illerde Bayındırlık Müdürlüğü teşkilâtı aracılığıyla görevlerini yürütür.

1 5 1