Cevaplar

2012-11-16T17:51:06+02:00

Sosyal olmayan ya da genel kabul görmüş kuralların dışında hareket eden.

0
2012-11-16T17:56:51+02:00

Sosyal olmayan insan davranışları sergileyen bireye verilen ad.
.Kalabalık ortamlarda bulunmayı sevmeyen kişidir. Kimsenin olmadığı sakin yerler bu tip insanlar için her zaman ilgiçekicidir. Kalabalık ortamlarda genelde saklanma isteği içindedirler. Bu yüzden toplumdan zamanla uzaklaşırlar.

Asosyalizm kelime itibariyle (normal - anormal gibi)sosyalizmin zıttı gibi görünse de herhangi bir ideolojiyle alakası yoktur. Asosyallik mesleki durumlardan da kaynaklanabilmektedir bir veya iki örnekle asosyalliği kısıtlamak yanlış olabilir. Psikolojik kalıtımların yanı sıra gündelik hayatında ve faaliyetlerinde aşırı sosyal olan insanlarda özel hayatlarında asosyal davranışlar ve tutumlar sergileyebilmektedirler.

Bunun yanında en önemli etkenlerden sayılabilecek bir diğer unsurda kişilerin insanlarla ilişkilerinde yanılgılarından kaynaklanan bir asosyalliktir. Buna kısmen toplumdan kendini izole etmekte denilebilir. Psikolojik olgular ve hayatımızdaki süreçlerin etkilediği sadece genetik olarak algılanamayacak bir durumdur. Ama sonuçta psikolojinin her açıdan üzerinde durması gereken bir konu olduğu düşünülmelidir.
Günümüzün yaygın 3 unsuru hem birbiri ile çok yakın tutumlar sergilemekte hem de birbirini tetikleyen etmenler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Stres Depresyon Asosyallik

Temel olarak yoğun iş ve şehir hayatı içerisinde karşımıza çıkan ilk problem çağımızın veremi olan strestir ilerleyen ve terapi görmeyen tedbir alınmayan süreçte depresyona dönüşmesi kaçınılmazdır. Ağırtedavi görmemiş depresyon vakalarında sıklıkla karşımıza çıkan durum ise kısmen asosyalliktir. Sonuçta nedenleri olan bir durum ve birden bire ya da kalıtımsal olarak ortaya çıkmış bir tutum değildir.

0