Cevaplar

2012-11-16T18:44:47+02:00


Isı ve sıcaklık arasındaki ilişki 
ısı ve sıcaklık arasında nasıl bir ilişki vardır
Isı ve sıcaklık arasındaki ilişki hakkında bilgi

Sıcaklık, bir maddenin aldığı ya da verdiği ısı enerjisinin göstergesidir Bu nedenle sıcaklığın var olmasının nedeni ısı enerjisidir
Bir maddeye ısı enerjisi verildiğinde verilen ısı enerjisini alan tanecikler bu ısı enerjisini kinetik enerjiye çevirir Bu nedenle taneciklerin kinetik enerjisi artacağı için maddenin sıcaklığı artar
Bir madde dışarıya ısı enerjisi verdiğinde taneciklerin kinetik enerjisi azalacağı için maddenin sıcaklığı azalır

ÖRNEKLER :

1- Yanan kibrit çöpü ile deniz suyunun sıcaklıklarının karşılaştırılması :
Kibrit çöpündeki bir molekülün kinetik enerjisi, deniz suyunu oluşturan moleküllerden birinin kinetik enerjisinden fazla olacağı için kibrit çöpünün sıcaklığı deniz suyunun sıcaklığından fazladır

2- Yanan kibrit çöpü ile deniz suyunun ısılarının karşılaştırılması :
Deniz suyundaki bütün moleküllerin toplam kinetik enerjisi, kibrit çöpündeki moleküllerin toplam kinetik enerjisinden fazla olacağı için deniz suyunun ısısı kibrit çöpünün ısısından fazladır

NOT :

1- Isı enerjisi, kütlesi olmayan (ve foton denilen) enerji paketçikleridir (kuantalarıdır)
Isı enerjisi atom, molekül ve maddenin hareket enerjisinden oluşur
2- Isı enerjisinin kütlesi olmadığı için boşlukta da yayılır
3- Isı, hem moleküllerin kinetik enerjilerinin hem de moleküller arasındaki bağlanma enerjilerinin toplamına eşittir+++++++

Isı bir enerjidir. Sıcaklık ise enerji değil duyumdur. 
Isı bir enerji çeşitidir birimi calori (cal) dir.
Sıcaklık ise bir cismin sıcaklığının ya da soğukluğunun bir ölçüsüdür birimi celsius (c)dur...
(örneğin; vücut ısısı 36,5 derece değildir, vücut sıcaklığı 36,5 derecedir...)

Bir örnek vermek gerekirse 10 derece deniz ile 20 derece bir bardak suyun arasındaki fark şudur:
bir bardak suyun sıcaklığı deniz suyunun sıcaklığından daha fazladır ama deniz suyunun ısısı da bir bardak suyun ısısından daha fazladır. 

Isı: bir maddenin bütün moleküllerinin sahip olduğu kinetik enerjilerin toplamıdır.
Sıcaklık:bir maddenin bir molekülünün sahip olduğu ortalama kinetik enerji miktarıdır.
 
1 5 1
En İyi Cevap!
2012-11-16T18:48:09+02:00

5- Isı ve Sıcaklık Arasındaki İlişki :
Sıcaklık, bir maddenin aldığı ya da verdiği ısı enerjisinin göstergesidir. Bu nedenle sıcaklığın var olmasının nedeni ısı enerjisidir.
Bir maddeye ısı enerjisi verildiğinde verilen ısı enerjisini alan tanecikler bu ısı enerjisini kinetik enerjiye çevirir. Bu nedenle taneciklerin kinetik enerjisi artacağı için maddenin sıcaklığı artar.
Bir madde dışarıya ısı enerjisi verdiğinde taneciklerin kinetik enerjisi azalacağı için maddenin sıcaklığı azalır.

1 5 1