Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-16T18:57:03+02:00

Ödev
K-means (K-ortalama), gözetimli olmayan bir kümeleme yöntemidir. Bu ödevinizde K-means yöntemini
aşağıda belirtilen görüntü işleme problemlerinin çözümü için kullanacaksınız.
1. Quantization (Nicemleme):
Nicemleme bir görüntüde gözlemlenebilecek renk kümesinin farklı sayıda ve ayrık değerlere
eşlenmesi işlemidir. Örneğin, tipik bir renkli bir görüntüde bir piksel genelde 24 bit ile ifade
edilmektedir. Böyle bir temsilde yaklaşık 16 milyon farklı renk kodlanmaktadır.
Bu ödev kapsamında olası renk kümesini 256 renge indirgeyen bir MATLAB programı yazınız.
Yazacağınız MATLAB fonksiyonu aşağıdaki prototipe uygun hazırlanmalıdır:
function g = quantize256(f,method)
f – girdi olarak verilen renkli görüntü
method – nicemleme yöntemi
• ’uniform’ – renk değerlerini eş (uniform) aralıklar kaale alarak 256 renge indirgemek için
• ’k-means’ – renk değerlerini k-means yöntemi kullanarak 256 renge indirgemek için
g – nicemlenen çıktı görüntüsü
Yazdığınız programı beş farklı görüntü üzerinde çalıştırınız. Bu amaçla gerçekleştireceğiniz
deneylerde niceleme yöntemiyle oynamalı ve gerçekleştireceğiniz bu deneylerin sonuçları üzerinden
kıyaslamalı bir analizi raporunuzda sunmalısınız.2. Görüntü Bölütleme
Renkli bir görüntüyü k-means yöntemiyle bölütleyen bir MATLAB programı yazınız. Yazacağınız
MATLAB fonksiyonu aşağıdaki prototipe uygun hazırlanmalıdır:
function g = bolutle(f, nsegs)
f – girdi olarak verilen renkli görüntü
nsegs – bölütleme için ihtiyaç duyulan toplam bölge sayısı

 

0
2012-11-16T18:57:11+02:00

http://www.2013mersin.net/8-sinif-matematik-performans-gorevi.html bakabilirisn

0