Cevaplar

2012-11-16T19:04:01+02:00

Felsefe kelimesi Yunanca´da phileo(sev-gi) ve sophia (bilgelik) kelimelerinin yan yana gelmesinden oluşuyor... fhilosophia (bilgelik sev-gisi). Yunanlı düşünürler için "Bilgiyi sevmek, bilginin peşindenkoşmak" anlamını taşır...

 11. sınıfta görülür ...

1 5 1